47702. κρατύνω

to strengthen
logeion_003
 countfreq. per 10K
core230.2
corpus2810.1

Editions by Text Group (113)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 5 0.3
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Oedipus Tyrannus* 2 1.9
Electra 1 1.0
Philoctetes 3 3.0
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Homer
Iliad* 3 0.2
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Xenophon
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Pindar
Olympian* 1 1.6
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De semine 1 0.5
De foetuum formatione 2 2.6
De optima corporis nostri constitutione 2 11.2
De sanitate tuenda 5 0.7
De causis morborum 1 1.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis De articulis 6 1.0
In Hippocratis De fracturis 8 1.9
In Hippocratis De officina medici 3 0.7
De consuetudinibus 1 2.5
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Tyrannicida 1 3.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 3 5.5
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.3
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
De respiratione 1 1.6
Aesop
Fabulae 1 0.2
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Gallic History 1 4.8
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Illyrian Wars 4 8.1
Syrian Wars 3 2.1
Mithridatic Wars 3 1.2
Civil Wars 9 0.7
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Hippocrates
De officina medici 1 4.4
De fracturis 5 4.2
De articulis 9 4.0
Vectiarius 1 1.9
De genitura 1 5.0
De glandulis 1 5.6
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Athenagoras
De Resurrectione 2 2.2
De Resurrectione 2 2.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 4 0.2
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 5 2.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Iamblichus
Protrepticus 4 1.5
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 6 1.9
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 6 0.9
Libanius
Declamatio 15 1 1.9
Declamatio 34 1 0.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 3 1.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 5 0.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 7 0.4
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 4 0.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (2 of 248)

remove

Iamblichus, Protrepticus

urn:cts:greekLit:tlg2023.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
20 word list | read 3
21.23 word list | read 1