47341. κορυφαῖος

the head man, chief man, leader
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus1570.1

Editions by Text Group (74)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 3 4.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Xenophon
On Hunting 1 1.0
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Theaetetus 1 0.4
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 2 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 3 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 2 2.6
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 11 1 0.6
Oratio 31 1 2.6
Oratio 34 1 3.9
Oratio 42 1 2.1
Oratio 46 1 2.5
Oratio 52 1 2.2
Oratio 54 1 1.6
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 23 1 1.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 11 0.3
Argumenta 2 0.9
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (1 of 140)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
30 word list | read 1