46438. κλυστήρ

a clyster-pipe, syringe
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus170.0

Editions by Text Group (8)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De differentiis febrium 1 0.5
De methodo medendi 2 0.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
Hippocrates
De muliebribus 3 0.6
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 14)

passage   count
3 word list | read 1