45647. κευθμών

a hiding place, hole, corner
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus320.0

Editions by Text Group (22)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Eumenides* 1 2.0
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
Libanius
Declamatio 23 1 1.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Apollonius Rhodius
Argonautica* 4 1.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 1 0.1
Odyssey* 2 0.2
Pindar
Pythian* 1 1.3

Passages (1 of 30)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
61 word list | read 1