45138. καύχημα

a boast, vaunt
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1250.1

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 3 4.1
Second Corinthians 3 6.3
Epistle to the Galatians 1 4.1
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Hebrews 1 1.9
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Deuteronomium 2 0.9
unknown 7 3.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 17 0.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 18 1.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 10 2.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 10 5.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 8 0.5
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 2 1.2
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Pindar
Isthmean* 1 3.2

Passages (3 of 79)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
5.6 word list | read 1
9.15 word list | read 1
9.16 word list | read 1