4469. ἀμπελών

a vineyard
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus3750.2

Editions by Text Group (62)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 5 5.6
De Agricultura 6 6.7
De Plantatione 2 2.2
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Virtutibus 3 2.5
New Testament
Gospel according to Matthew 10 5.1
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 7 3.4
1 Corinthians 1 1.4
Aesop
Fabulae 2 0.5
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 3 1.2
Leviticus 3 1.6
Numbers 3 1.2
Deuteronomium 7 3.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 4 2.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 4 2.0
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 9 4.6
Isaias 12 3.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 18 6.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 2 0.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 6 0.4
De Theophania (Fragmenta) 5 6.1
Onomasticon 1 0.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 106 11.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 5 0.5
Argumenta 2 0.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 39 1.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 9 1.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3

Passages (2 of 206)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.20 word list | read 1
3.19 word list | read 1