44684. κατάψυξις

cooling
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1480.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De morborum differentiis 1 1.5
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 17 18.5
De marcore 1 1.7
De difficultate respirationis 6 1.9
De locis affectis 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 4 1.1
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 1 0.3
De curandi ratione per venae sectionem 2 2.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
In Hippocratis De victu acutorum 3 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
Aristotle
De anima 1 0.5
Categoriae 1 0.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 3 15.6
De partibus animalium 3 0.8
De respiratione 14 23.1
De somno et vigilia 2 6.7
Topica 1 0.2
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 2 3.6
Epidemiarum 1 0.2
Prorrheticon I 5 5.1
Coa praesagia 3 2.6
Anonymus Londinensis
Iatrica 2 1.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 30 5.7
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 7 1.1

Passages (1 of 76)

passage   count
2 word list | read 1