44674. καταψηφίζομαι

to vote against
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus2310.1

Editions by Text Group (90)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
Alcibiades 2 1.9
Isocrates
Trapeziticus 1 2.8
Antidosis 1 0.5
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Xenophon
Hellenica 5 0.7
Apology 3 13.6
Plato
Phaedo 1 0.4
Statesman 1 0.5
Apology* 8 9.2
Republic* 1 0.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Lysias
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 4 7.7
Against Eratosthenes 4 7.7
Against Alcibiades 1 7 26.9
Against Alcibiades 2 3 46.4
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Against The Corn-Dealers 2 16.4
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
Against Epicrates and his Fellow-envoys 7 86.3
Against Philocrates 1 14.3
Against Nicomachus 1 4.9
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 1 16.8
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 8 15.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 1 4.0
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 59 1 0.7
Oratio 63 1 2.9
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 2 5 16.7
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 10 1 2.6
Declamatio 16 2 2.9
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 20 1 3.6
Declamatio 23 2 2.4
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 29 1 4.2
Declamatio 38 1 2.6
Declamatio 40 2 2.8
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 15 1 1.9
Declamatio 36 1 2.6
unknown
unknown 1 4.0
Anna Comnena
Alexias 10 0.7
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 29 0.8
Annals of Rome 5 0.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 6 0.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (6 of 206)

passage   count
4 word list | read 1
56 word list | read 1
69 word list | read 2
93 word list | read 1
95 word list | read 1
96 word list | read 2