44219. κατασκευαστέος

one must prepare
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus160.0

Editions by Text Group (11)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Agesilaus* 1 1.3
Aristotle
Topica 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2

Passages (1 of 15)

remove

Philo Judaeus, De Aeternitate Mundi

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg029.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
56 word list | read 1