43963. καταπλήσσω

to strike down
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1441.1
corpus6920.3

Editions by Text Group (150)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 13 0.8
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 2 2.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
Ad Antipatrum 1 11.7
Homer
Iliad* 1 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Posteritate Caini 1 0.9
De Gigantibus 1 3.1
De Ebrietate 2 1.8
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 3 2.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Abrahamo 3 2.3
De Josepho 6 4.7
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 10 3.2
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 3 2.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 2 0.2
Hiero 1 1.6
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 2 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
De mercede conductis potentium familiaribus 2 2.8
Toxaris vel amicitia 3 3.1
Eunuchus 1 7.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 3 1.9
Magna Moralia 2 0.8
Aesop
Fabulae 3 0.7
Pausanias
Description of Greece 8 0.4
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Polybius.
Histories* 127 3.9
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Samnite History 3 8.4
Gallic History 2 9.5
Wars in Spain 5 3.0
Hannibalic War 2 2.0
Punic Wars 6 2.3
Illyrian Wars 3 6.0
Syrian Wars 4 2.8
Mithridatic Wars 10 4.0
Civil Wars 30 2.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 7 2.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 16 2.6
Excerpta Polyaeni 5 3.1
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 3 0.7
De capitis vulneribus 4 7.7
Vectiarius 2 3.8
De morbis I 2 0.6
De affectionibus 2 2.7
De ulceribus 7 19.8
De fistulis 10 62.1
De affectionibus interioribus 2 1.2
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 12 2.5
De visu 1 12.9
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Dialogue with Trypho 1 0.2
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 16 2.6
unknown 5 3.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 14 0.6
Historia Ecclesiastica 11 1.1
Historia Ecclesiastica 12 1.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 3 3.9
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 3 1.9
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 6 0.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 13 1.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 7 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 12 1.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 12 1.7
Libanius
Oratio 10 1 4.5
Oratio 39 1 5.0
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 36 1 2.6
Declamatio 37 1 3.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Methodius
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 2 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 23 0.7
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 24 4.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Zosimus
Historia Nova 15 2.4
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (1 of 646)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
60 word list | read 1