43949. καταπλάσσω

to plaster over with
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus1930.1

Editions by Text Group (74)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Abrahamo 1 0.8
De Virtutibus 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Ecclesiazusae 1 1.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Galen
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 7 0.4
Ad Glauconem de methodo medendi 10 4.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De antidotis 3 1.2
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis De articulis 2 0.3
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 5 1.6
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 3 1.1
Civil Wars 4 0.3
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 3 0.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 5 0.8
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Epidemiarum 3 0.7
De capitis vulneribus 5 9.6
De articulis 2 0.9
Vectiarius 2 3.8
De morbis I 3 0.9
De affectionibus 2 2.7
De fistulis 14 87.0
De affectionibus interioribus 2 1.2
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 14 2.9
De exsectione foetus 1 21.3
De visu 1 12.9
De ulceribus 9 25.5
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 5 0.8
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Polybius.
Histories* 5 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (3 of 156)

remove

Hippocrates, De fistulis

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg030.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 4
9 word list | read 9
10 word list | read 1