43875. κατάπαυσις

a putting to rest: a putting down, deposing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1150.1

Editions by Text Group (32)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Acts 1 0.5
Letter to the Hebrews 8 15.3
Old Testament
Exodus 2 0.8
Leviticus 1 0.5
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 1 0.5
Isaias 1 0.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Eusebius
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 65 4.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Herodotus
The Histories* 3 0.2

Passages (2 of 49)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1
2.22 word list | read 1