43500. κατακρύπτω

to cover over, hide away, conceal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core150.1
corpus1370.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.0
Publicola 1 1.7
Homer
Iliad* 1 0.1
Odyssey* 5 0.5
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Xenophon
Economics 1 0.5
Cyropaedia 1 0.1
Pindar
Olympian* 1 1.6
Nemean* 1 1.9
Galen
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De anatomicis administrationibus 7 0.9
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 15 0.8
De atra bile 1 1.6
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 2 0.3
De causis pulsuum 1 0.3
De methodo medendi 5 0.3
De praenotione ad Epigenem 8 7.2
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
De musculorum dissectione ad tirones 2 1.4
Plato
Republic* 1 0.1
Aeschylus
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Isaias 2 0.5
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 5 0.8
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 5 0.8
unknown 1 0.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Argumenta 1 0.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 124)

remove

Marcellus, Fragmenta

urn:cts:greekLit:tlg2041.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
125 word list | read 1