43377. κατακερματίζω

to change into small coin
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus150.0

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Plato
Sophist 3 1.7
Statesman 1 0.5
Parmenides 1 0.6
Republic* 1 0.1
Hippocrates
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1

Passages (3 of 14)

remove

Plato, Sophist

urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
225 word list | read 1
257 word list | read 1
258 word list | read 1