43169. καταδεής

wanting
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus1630.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Isocrates
Against the Sophists 1 7.1
Helen* 1 2.5
Plataicus 1 2.9
To Nicocles 1 3.1
Nicocles or the Cyprians 2 5.0
Evagoras 4 8.2
Archidamus 1 1.5
Areopagiticus 2 4.1
Antidosis 4 2.1
To Philip 4 4.3
Panathenaicus 2 1.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Abrahamo 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Galen
De difficultate respirationis 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
Lucian of Samosata
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Theophrastus
Characters 1 1.4
Polybius.
Histories* 11 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 6 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 8 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 11 1.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 16 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (1 of 125)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1