4308. ἄμισθος

without hire
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus250.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Libation Bearers 1 1.9
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 43 1 1.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1

Passages (1 of 25)

remove

Libanius, Epistulae 1-1544

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
346.1 word list | read 1