43074. καταγγέλλω

to denounce, betray
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus2750.1

Editions by Text Group (84)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.3
Publicola 1 1.7
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
New Testament
Acts 11 5.7
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 3 4.1
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 1 5.9
Galen
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Lysias
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 5 2.2
Paedagogus 3 0.5
Quis dives salvetur 1 1.1
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Hippocrates
De arte 1 3.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 3 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 7 0.3
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 13 0.8
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 23 1.2
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 7 0.4
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 14 0.4
Annals of Rome 6 0.6
Argumenta 1 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 31 2.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 14 1.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 4 2.0
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (2 of 228)

remove

New Testament, Letter to the Philippians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg011.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.17 word list | read 1
1.18 word list | read 1