42982. κατά

down, against with gen.; according to, throughout with acc.
logeion_003
 countfreq. per 10K
core7,41954.7
corpus163,94576.5

Editions by Text Group (842)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 70 109.6
De spiritu 24 67.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 180 77.3
Hegemonius
Acta Archelai 8 33.5
Euripides
Heracles 13 14.9
Bacchae* 14 16.8
Heracles* 13 14.9
Plutarch
Theseus 19 24.6
unknown 21 23.2
unknown 1 8.5
unknown 18 18.6
unknown 16 21.0
Comparison of Lycurgus and Numa 4 24.6
Solon 14 15.6
Publicola 15 25.5
Comparison of Solon and Publicola 2 20.3
unknown 29 35.1
unknown 45 40.5
Fabius Maximus 24 30.6
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 7 93.0
Alcibiades 34 32.2
unknown 29 30.2
unknown 4 36.3
unknown 28 30.0
unknown 40 40.0
unknown 1 20.1
unknown 31 32.1
unknown 66 32.6
Pericles* 37 35.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 892 36.1
Deipnosophistae 909 36.3
Isocrates
Against Callimachus 9 23.8
Against Lochites 2 16.8
On the team of horses 2 6.5
Trapeziticus 6 16.8
Aegineticus 14 45.2
To Demonicus 2 6.5
Against the Sophists 3 21.3
Busiris 8 27.2
Plataicus 7 20.5
To Nicocles 6 18.6
Nicocles or the Cyprians 6 15.0
Evagoras 16 32.9
Archidamus 20 30.6
On the Peace 23 27.3
Areopagiticus 18 37.1
Antidosis 30 16.0
To Philip 24 25.6
Panathenaicus 47 27.8
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 2 21.9
Ad Archidamum 1 8.7
Ad Timotheum 1 12.1
Ad Philippum 2 15.2
Ad Antipatrum 1 11.7
Helen* 8 20.3
Panegyricus* 18 15.8
Sophocles
Trachiniae 17 21.2
Electra 14 14.4
Philoctetes 13 13.2
Tracking Satyrs 4 17.0
Ajax* 16 18.4
Antigone* 12 14.8
Oedipus at Colonus* 22 18.8
Oedipus Tyrannus* 9 8.7
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 4 45.5
Hymn 4 to Hermes 5 52.9
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 13 34.9
unknown
unknown 10 45.3
unknown 2 7.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 158 33.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 124 93.6
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 203 63.5
De Cherubim 41 54.5
De Sacrificiis Abelis Et Caini 54 57.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 70 62.3
De Posteritate Caini 68 62.8
De Gigantibus 23 70.7
Quod Deus Sit Immutabilis 34 37.8
De Agricultura 48 53.9
De Plantatione 56 62.6
De Ebrietate 65 57.3
De Sobrietate 30 87.0
De Confusione Linguarum 72 72.4
De Migratione Abrahami 83 67.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 114 73.4
De Congressu Eruditionis Gratia 45 51.5
De Fuga Et Inventione 45 42.0
De Mutatione Nominum 60 46.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 130 51.5
De Abrahamo 86 64.6
De Josepho 86 67.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 228 73.4
De Decalogo 49 58.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 391 69.1
De Virtutibus 69 57.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 63 70.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 47 62.6
De Vita Contemplativa 27 59.6
De Aeternitate Mundi 82 90.7
In Flaccum 58 65.7
Legatio Ad Gaium 108 62.4
Aristophanes
Lysistrata 6 6.8
Ecclesiazusae 21 24.9
Birds* 24 20.4
Clouds* 22 20.7
Frogs* 16 15.9
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 9 11.6
Works and Days* 8 58.8
Antiphon
On the murder of Herodes 26 37.9
New Testament
Gospel according to Matthew 36 18.4
Mark 22 18.3
Gospel of Luke 37 17.8
Acts 83 42.8
Epistle to the Romans 48 63.0
1 Corinthians 21 29.0
Second Corinthians 26 54.2
Epistle to the Galatians 17 70.5
Ephesians 23 88.9
Letter to the Philippians 11 62.8
Letter to the Colossians 13 77.0
Second Letter to the Thessalonians 4 43.6
First Timothy 6 35.4
Second Timothy 7 53.0
Epistle of Paul to Titus 8 116.1
Epistle to Philemon 3 84.0
Letter to the Hebrews 40 76.7
James 5 27.2
First Epistle of Peter 9 50.8
Second Epistle of Peter 4 34.4
First John 1 4.3
Second Epistle of John 1 39.8
Third Letter of John 1 42.9
Letter of Jude 4 83.7
Revelation 9 8.6
Gospel according to John* 8 4.7
Xenophon
Hellenica 249 35.2
Memorabilia 40 10.3
Economics 25 12.8
Symposium 2 1.9
Apology 3 13.6
Cyropaedia 111 13.0
Hiero 11 17.2
Constitution of the Lacedaimonians 12 22.6
Ways and Means 12 29.1
On the Cavalry Commander 10 16.1
On the Art of Horsemanship 19 25.3
On Hunting 13 13.4
Agesilaus* 9 11.4
Anabasis* 117 19.1
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 25 49.5
Adhortatio ad artes addiscendas 26 51.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 8 56.7
De sectis ad eos qui introducuntur 34 54.2
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 161 133.5
Ars Medica 311 193.2
De elementis ex Hippocrate 93 67.1
De temperamentis 289 104.3
De naturalibus facultatibus 302 91.2
De anatomicis administrationibus 1,457 186.2
De ossibus ad tirones 169 243.1
De venarum arteriarumque dissectione 152 202.0
De nervorum dissectione 62 172.5
De instrumento odoratus 75 181.3
De uteri dissectione 49 149.3
De usu partium corporis humani I-XI 2,508 129.0
De motu musculorum 212 143.4
De victu attenuante 43 68.0
De victu attenuante 43 68.2
De utilitate respirationis 55 90.7
De semine 221 105.4
De foetuum formatione 126 161.0
An in arteriis sanguis contineatur 68 143.6
De optima corporis nostri constitutione 12 67.0
De bono habitu 5 59.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 79 91.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 55 65.6
De atra bile 82 129.1
De usu pulsuum 53 117.9
De placitis Hippocratis et Platonis 1,390 143.8
De parvae pilae exercitio 10 58.3
De parvae pilae exercitio 10 57.4
De venereis 4 107.2
De venereis 4 101.3
De sanitate tuenda 854 127.6
De rebus boni malique suci 98 99.1
De ptisana 32 144.8
De dignotione ex insomniis 5 99.8
De morborum differentiis 112 165.5
De causis morborum 78 129.8
De symptomatum differentiis 112 168.4
De symptomatum causis 446 153.2
De differentiis febrium 299 144.4
De morborum temporibus 71 132.0
De totius morbi temporibus 43 118.3
De typis 18 119.0
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 99 178.3
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 73 79.5
De comate secundum Hippocratem 14 42.5
De marcore 75 128.9
De tumoribus praeter naturam 57 137.1
De inaequali intemperie 46 146.8
De difficultate respirationis 370 115.4
De locis affectis 1,217 175.8
De pulsibus ad tirones 103 175.6
De differentiis pulsuum 794 182.8
De dignoscendis pulsibus 384 121.6
De causis pulsuum 349 109.6
De praesagitione ex pulsibus 679 188.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 327 210.7
De crisibus 350 101.9
De diebus decretoriis 245 89.9
De methodo medendi 1,776 112.9
Ad Glauconem de methodo medendi 209 92.8
De venae sectione adversus Erasistratum 32 53.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 73 79.8
De curandi ratione per venae sectionem 169 167.7
De purgantium medicamentorum facultate 37 123.1
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 25 124.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 24 173.5
Pro puero epileptico consilium 22 67.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1,476 113.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,004 78.8
De compositione medicamentorum per genera 917 96.8
De antidotis 186 76.6
De theriaca ad Pisonem 32 25.2
Institutio logica 192 215.8
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 18 67.9
De praenotione ad Epigenem 165 149.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 17 121.7
In Hippocratis De natura hominis 334 134.7
In Hippocratis De victu acutorum 827 121.6
In Hippocratis Epidemiarum I 2,288 144.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1,278 131.8
Adversus Lycum 105 136.8
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 61 81.0
In Hippocratis De articulis 1,061 169.5
In Hippocratis De fracturis 629 148.9
In Hippocratis De officina medici 688 164.8
De musculorum dissectione ad tirones 276 188.0
De consuetudinibus 56 138.7
De experientia medica 5 48.1
De causis respirationis 14 205.9
De optima doctrina 9 48.3
De temperamentis 297 105.6
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 75 116.9
De plenitudine 131 116.8
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 591 135.8
Plato
Phaedo 49 20.8
Cratylus 78 39.2
Theaetetus 76 31.0
Sophist 106 60.3
Statesman 131 70.8
Parmenides 54 32.1
Philebus 64 32.8
Phaedrus 50 27.6
Alcibiades 1 26 22.8
Alcibiades 2 9 19.8
Hipparchus 3 12.3
Lovers 5 19.3
Theages 2 5.3
Charmides 10 11.1
Laches 14 16.8
Lysis 18 24.0
Definitiones 38 208.7
Apology* 15 17.3
Crito* 5 10.9
Euthyphro* 6 10.7
Republic* 221 23.1
Symposium* 44 23.4
Lucian of Samosata
Cataplus 17 42.4
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 29 43.9
Gallus 11 19.4
Prometheus 6 25.0
Prometheus 6 24.6
Icaromenippus 20 38.1
Timon 17 28.3
Charon sive contemplantes 9 20.7
Vitarum auctio 5 13.8
Revivescentes sive piscator 34 51.5
Bis accusatus sive tribunalia 29 48.9
De sacrificiis 4 21.9
De sacrificiis 4 21.9
Adversus indoctum et libros multos ementem 14 36.0
Somnium sive vita Luciani 2 11.0
De parasito sive artem esse parasiticam 26 38.7
Philopseudes sive incredulus 19 30.5
Dearum judicium 10 47.6
De mercede conductis potentium familiaribus 12 16.7
De morte Peregrini 13 30.0
Fugitivi 10 31.0
Toxaris vel amicitia 26 27.1
De saltatione 22 31.3
Lexiphanes 8 30.6
Eunuchus 10 74.3
De astrologia 3 15.5
Pseudologista 12 30.1
Deorum concilium 2 10.7
Tyrannicida 4 13.7
Abdicatus 24 49.4
Dialogi Marini 9 21.6
Arrian
Anabasis 442 55.3
Indica 87 64.0
Cynegeticus 11 18.0
Periplus Ponti Euxini 12 28.2
Tactica 71 77.9
Acies Contra Alanos 2 16.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 675 154.5
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 7 12.9
Persians 13 22.9
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 6 9.8
Seven Against Thebes 2 4.0
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 7 8.0
Libation Bearers 5 9.5
Eumenides* 9 17.6
Persians* 9 17.7
Aristotle
Analytica priora 522 83.6
Analytica priora 466 73.1
De anima 158 73.4
De anima 147 66.1
Res Publica Atheniensium 66 42.5
Res Publica Atheniensium 6 60.2
Categoriae 164 152.5
De divinatione per somnum 5 41.7
Historia animalium 358 39.3
De insomniis 10 40.6
De interpretatione 74 113.2
De iuventute et senectute, De vita et morte 11 57.0
De longitudine et brevitate vitae 14 77.5
Magna Moralia 169 68.1
De memoria et reminiscentia 15 57.1
Meteorologica 183 54.0
De partibus animalium 174 45.8
Physica 489 82.5
Ars Poetica 78 72.6
De respiratione 23 37.9
De sophisticis elenchis 90 61.6
De sensu et sensibilibus 55 68.8
De somno et vigilia 8 26.6
Topica 456 99.7
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 13 50.4
Physica (textus alter) 29 120.8
Ars Poetica* 78 72.6
Aristoxenus
Harmonics 101 69.3
Agathemerus
Geographiae informatio 23 128.6
Theophrastus
Characters 20 28.9
Aesop
Fabulae 138 32.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 238 91.2
Problemata arithmetica 4 28.7
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2,290 129.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 636 173.7
Pausanias
Description of Greece 945 42.1
Old Testament
Genesis 93 29.0
Exodus 76 31.3
Leviticus 46 24.1
Numbers 276 113.7
Deuteronomium 67 29.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 93 67.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 20 12.9
Ruth 1 4.9
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 46 23.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 37 21.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 67 33.9
unknown 67 34.0
Isaias 63 16.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 52 28.3
pseudo-Galen
De fasciis 250 323.2
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 116 107.4
Introductio seu medicus 183 100.7
De remediis parabilibus 105 34.0
De theriaca ad Pamphilianum 15 75.3
De optima secta ad Thrasybulum 149 83.2
Lysias
Funeral Oration 7 16.3
Against Simon: Defense 2 8.7
On A Wound By Premeditation 1 9.7
Against Andocides 7 25.0
On the Olive Stump 1 4.6
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 3 26.2
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 2 3.8
Against Eratosthenes 2 3.8
Against Alcibiades 2 2 31.0
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 2 13.9
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 2 6.0
For Polystratus 1 4.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 2 14.3
Against The Corn-Dealers 4 32.9
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 1 4.8
On the Scrutiny of Evandros 1 6.7
Against Ergocles 1 10.3
Against Nicomachus 8 39.5
Against Philon, On his Scrutiny 5 25.3
Against Diogeiton 7 39.1
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 8 15.4
On the Murder of Eratosthenes* 5 19.4
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 3 15.9
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 545 103.0
Adversus Mathematicos 1,238 111.5
Apollodorus
Library 96 34.5
Epitome 30 36.9
Appianus of Alexandria
Kings 4 50.6
Italy 2 17.6
Samnite History 10 27.9
Gallic History 7 33.4
Sicily and the Other Islands 3 30.7
Wars in Spain 42 25.5
Hannibalic War 17 16.9
Punic Wars 60 22.6
Macedonian Affairs 15 39.3
Illyrian Wars 12 24.2
Syrian Wars 29 20.2
Civil Wars 408 33.5
Mithridatic Wars 66 26.4
Artemidorus
Onirocriticon 268 41.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 60 16.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 62 26.9
Paedagogus 205 36.1
Stromata Books 7-8 321 111.2
Eclogae propheticae 38 75.4
Quis dives salvetur 32 34.0
Excerpta ex Theodoto 59 77.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 476 166.2
De Fasciis 161 836.8
Vita Hippocratis 6 121.0
Alcidamas
Peri Sophiston 8 36.3
Odysseus 9 22.9
Dio Chrysostom
Orationes 459 24.6
Babrius
Fabulae Aesopeae 21 18.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 776 105.6
Polyaenus Macedo
Strategemata 317 51.2
Excerpta Polyaeni 84 51.7
Hippocrates
De prisca medicina 10 17.6
De aere, aquis, locis 19 24.7
Prognosticon 15 27.8
De diaeta in morbis acutis 25 38.8
De diaeta acutorum (spurium) 26 46.3
Epidemiarum 197 47.3
De capitis vulneribus 27 52.0
De fracturis 117 99.4
De articulis 239 106.6
Vectiarius 44 84.4
Aphorismi 42 56.4
Iusiurandum 3 117.6
Lex 1 28.9
De humoribus 8 34.9
Prorrheticon I 34 34.6
Coa praesagia 58 50.0
De arte 2 7.3
De natura hominis 26 65.6
De salubri diaeta 12 83.0
De flatibus 4 13.9
De liquidorum usu 7 48.5
De morbis I 117 33.3
De genitura 9 45.1
De natura pueri 36 48.7
De affectionibus 27 36.0
De locis in homine 40 47.8
De morbo sacro 18 36.7
De fistulis 5 31.1
De diaeta 60 30.3
De affectionibus interioribus 59 36.8
De natura muliebri 13 11.3
De octimestri partu 11 140.3
De muliebribus 129 27.0
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 10 30.4
De exsectione foetus 7 149.3
De anatomia 2 89.3
De dentitione 2 58.8
De glandulis 7 39.3
De carnibus 8 23.3
De corde 6 59.6
De alimento 16 117.6
De visu 4 51.7
De natura ossium 17 53.0
De medico 9 57.6
De habitu decenti 5 34.6
De crisibus 8 39.7
De diebus criticis 3 23.3
Epistulae, Decretum, Orationes 50 43.6
De officina medici 19 83.3
De ulceribus 10 28.3
Praeceptiones 1 7.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 87 44.3
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 2 97.1
Iatrica 93 53.3
Anonymus Londinensis Fragmenta 1 47.8
Justin Martyr
Apology 53 36.4
Apologia secunda 22 66.9
Apologia secunda 22 66.9
Dialogue with Trypho 169 31.7
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 415 55.0
unknown
unknown 317 51.1
unknown 84 51.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 76 45.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4,033 112.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,377 84.8
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,855 97.0
In Librum De Sensu Commentarium 616 115.9
Problems and Solutions 44 115.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 475 62.9
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 719 82.9
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 14 86.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 97 84.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 97 84.2
De Resurrectione 152 169.0
De Resurrectione 152 167.8
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 79 78.0
De Sphaera Quae Movetur 22 53.3
Barnabae epistula
Barnabae epistula 11 15.9
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 22 104.1
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 13 46.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 36 36.5
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 9 40.6
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 3 43.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 709 180.1
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 2 58.7
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 26 9.3
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 18 97.8
Ad Magnesios (epist. 2) 13 120.3
Ad Trallianos (epist. 3) 10 101.7
Ad Romanos (epist. 4) 8 76.9
Ad Philadelphios (epist. 5) 9 86.8
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 12 102.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 6 77.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 103 48.2
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 21 33.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 20 73.7
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 16 44.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 5 23.5
Oracula Sibyllina
Oracula 88 33.3
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 70 30.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 6 8.4
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 486 127.9
Theophilus
Ad Autolycum 120 55.3
Ad Autolycum 117 54.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 44 37.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 118 116.8
Euclid
Elements 429 26.0
Data 8 4.0
Data (demonstrationes alterae) 1 2.4
Plotinus
Enneades 901 39.9
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 339 114.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 983 113.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 373 65.4
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 87 57.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 582 77.4
In Libros Aristotelis De Caelo Paraphrasis 3 204.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,614 69.5
Historia Ecclesiastica 1,271 129.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 138 178.0
Demonstratio Evangelica 1,364 85.2
De Ecclesiastica Theologia 72 44.8
De Theophania (Fragmenta) 78 94.9
Onomasticon 57 45.3
Vita Constantini 265 69.6
Oration of Constantine 63 55.4
De Laudibus Constantini 145 74.9
Historia Ecclesiastica 1,210 122.1
Epiphanius
Ancoratus 219 54.6
Panarion (Adversus Haereses) 1,386 72.5
Anacephalaeosis [Sp.] 29 96.9
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 29 18.7
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 8 38.3
De Theologia (Orat. 28) 39 52.7
De Filio (Orat. 29) 23 46.5
De Filio (Orat. 30) 36 71.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 33 53.0
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 179 65.1
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 419 126.9
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 335 68.4
Zetemata codicis Vaticani 62 60.9
Isagoge Sive Quinque Voces 75 125.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 394 159.6
Marcellus
Fragmenta 70 60.6
Origen
Contra Celsum 1,269 76.1
Commentarii In Evangelium Joannis 987 61.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 134 57.8
Exhortatio ad martyrium 49 39.2
De oratione 206 72.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 118 46.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 42 51.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 75 71.0
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 12 32.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 13 61.7
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 84 49.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 87 63.0
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 133 42.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 157 69.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 698 76.3
Epistula ad Africanum 25 52.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 3 39.8
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 25 54.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 606 53.9
Eunapius
Vitae Sophistarum 7 88.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 288 93.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 531 74.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 546 78.5
Libanius
Epistulae 1-1544 152 12.2
Oratio 1 44 19.4
Oratio 3 7 35.6
Oratio 4 5 21.0
Oratio 5 2 7.1
Oratio 7 4 76.5
Oratio 8 3 40.8
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 3 13.5
Oratio 11 52 33.4
Oratio 26 4 14.0
Oratio 27 11 29.7
Oratio 28 4 18.2
Oratio 29 3 9.8
Oratio 30 12 23.0
Oratio 31 10 26.3
Oratio 32 11 43.5
Oratio 33 14 35.2
Oratio 34 8 31.5
Oratio 35 5 18.9
Oratio 36 8 55.4
Oratio 38 3 14.8
Oratio 39 3 14.9
Oratio 40 8 32.0
Oratio 41 5 27.8
Oratio 42 10 20.8
Oratio 43 1 4.7
Oratio 45 13 40.2
Oratio 46 15 37.7
Oratio 47 15 43.4
Oratio 48 5 13.9
Oratio 49 7 22.9
Oratio 50 6 20.1
Oratio 51 11 38.3
Oratio 52 16 34.4
Oratio 53 9 33.2
Oratio 54 21 34.6
Oratio 55 3 10.2
Oratio 56 9 39.9
Oratio 57 7 16.5
Oratio 59 51 38.0
Oratio 60 3 36.4
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 13 23.9
Oratio 63 13 37.5
Oratio 64 37 34.5
Declamatio 1 38 25.0
Declamatio 2 8 26.8
Declamatio 3 6 23.9
Declamatio 4 12 16.5
Declamatio 5 17 21.5
Declamatio 6 30 53.4
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 8 5 19.6
Declamatio 9 8 19.9
Declamatio 10 13 34.4
Declamatio 11 3 10.6
Declamatio 12 20 47.6
Declamatio 13 9 16.0
Declamatio 14 7 22.5
Declamatio 16 27 39.7
Declamatio 17 16 24.2
Declamatio 18 12 46.4
Declamatio 19 13 36.0
Declamatio 20 9 32.7
Declamatio 21 6 19.3
Declamatio 22 6 18.1
Declamatio 23 16 19.4
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 10 27.1
Declamatio 26 9 23.9
Declamatio 27 12 58.9
Declamatio 28 6 35.0
Declamatio 29 17 71.9
Declamatio 30 13 24.8
Declamatio 31 16 37.3
Declamatio 32 10 22.8
Declamatio 33 8 19.9
Declamatio 34 68 56.1
Declamatio 35 5 16.9
Declamatio 37 20 66.1
Declamatio 38 19 50.0
Declamatio 39 12 35.0
Declamatio 40 20 28.2
Declamatio 41 4 9.9
Declamatio 42 8 17.1
Declamatio 44 11 18.7
Declamatio 46 7 20.3
Declamatio 47 6 13.5
Declamatio 48 9 16.9
Declamatio 49 51 76.4
Declamatio 50 9 23.9
Declamatio 51 5 46.3
Characteres Epistolici [Sp.] 11 46.9
Oratio 2 9 22.9
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 11 34.8
Declamatio 15 31 57.5
Declamatio 36 3 7.8
Declamatio 43 21 34.2
Declamatio 45 30 123.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 764 69.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 103 55.8
Anna Comnena
Alexias 1,465 104.7
Alexias 1,460 103.5
Alexias 1,467 103.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 363 70.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 430 85.3
unknown 3 24.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 180 63.1
De Libero Arbitrio 21 27.4
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 14 72.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 5 31.0
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 9 72.8
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 122 50.8
Narrationes de Syntipa 53 45.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,992 58.3
Annals of Rome 491 52.8
Argumenta 235 100.2
Chronologia 3 40.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 37 33.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3,328 120.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 2,928 167.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6,086 135.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2,071 146.9
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 853 124.5
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1,088 64.9
unknown 1,344 93.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1,335 93.0
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 357 66.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1,477 132.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2,331 94.7
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,774 119.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 370 37.9
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 401 114.2
In Aristotelis Categorias Commentarius 312 105.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1,406 143.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 246 70.8
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 645 83.2
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2,022 107.9
Olympiodorus
Prolegomena 490 78.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 730 64.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 190 53.3
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 431 73.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 512 65.7
Agathias Scholasticus
Historiae 217 37.3
Epigrammata 10 16.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 633 174.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 751 104.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2,549 100.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 780 74.7
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 256 48.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 363 55.0
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 368 121.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 368 121.5
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 363 55.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1,227 72.5
Chrestomathy 1 15.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 23 84.0
Zosimus
Historia Nova 546 88.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 451 67.0
Historia Ecclesiastica 482 73.7
Historia Religiosa 160 35.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1,871 62.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 248 30.8
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 274 51.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 27 20.9
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 295 57.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 263 33.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 26 80.7
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 8 22.9