4245. ἀμετρία

excess, disproportion
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus2280.1

Editions by Text Group (89)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Ebrietate 2 1.8
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 1 0.8
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 8 6.6
Ars Medica 2 1.2
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De temperamentis 3 1.1
De naturalibus facultatibus 4 1.2
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De utilitate respirationis 4 6.6
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
De placitis Hippocratis et Platonis 8 0.8
De sanitate tuenda 12 1.8
De morborum differentiis 8 11.8
De causis morborum 1 1.7
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 5 1.7
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De inaequali intemperie 2 6.4
De difficultate respirationis 2 0.6
De dignoscendis pulsibus 3 1.0
De causis pulsuum 1 0.3
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De methodo medendi 21 1.3
De curandi ratione per venae sectionem 1 1.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 10 0.8
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 3 0.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 11 1.1
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
De experientia medica 1 9.6
De temperamentis 3 1.1
De plenitudine 1 0.9
Plato
Sophist 3 1.7
Philebus 1 0.5
Republic* 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Plotinus
Enneades 9 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 4 0.5
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 3 2.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Libanius
Declamatio 15 1 1.9

Passages (1 of 159)

remove

Plato, Sophist

urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
228 word list | read 3