42406. καλός

beautiful
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1,75613.0
corpus19,5339.1

Editions by Text Group (754)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 4 6.3
De spiritu 2 5.6
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Hegemonius
Acta Archelai 5 20.9
Euripides
Heracles 12 13.8
Bacchae* 21 25.2
Heracles* 12 13.8
Plutarch
Theseus 6 7.8
unknown 8 8.8
unknown 2 16.9
unknown 30 31.0
unknown 6 7.9
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 11 12.3
Publicola 6 10.2
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 9 10.9
unknown 11 9.9
Fabius Maximus 7 8.9
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 3 39.8
Alcibiades 10 9.5
unknown 15 15.6
unknown 3 27.2
unknown 25 26.8
unknown 9 9.0
unknown 1 20.1
unknown 18 18.6
unknown 20 9.9
Pericles* 16 15.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 501 20.3
Deipnosophistae 500 20.0
Isocrates
Against Callimachus 3 7.9
Against Lochites 1 8.4
On the team of horses 3 9.8
Trapeziticus 2 5.6
Aegineticus 7 22.6
To Demonicus 13 42.1
Against the Sophists 2 14.2
Busiris 5 17.0
Plataicus 2 5.9
To Nicocles 21 65.0
Nicocles or the Cyprians 11 27.4
Evagoras 19 39.1
Archidamus 14 21.4
On the Peace 11 13.1
Areopagiticus 24 49.4
Antidosis 42 22.3
To Philip 22 23.4
Panathenaicus 53 31.3
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 1 10.9
Ad Archidamum 4 34.6
Ad reges Mytilenaeos 5 71.9
Ad Timotheum 7 84.5
Ad Philippum 4 30.3
Ad Alexandrum 1 35.1
Ad Antipatrum 3 35.0
Ad Philippum 3 67.4
Helen* 10 25.4
Panegyricus* 24 21.0
Sophocles
Trachiniae 18 22.4
Electra 26 26.7
Philoctetes 8 8.1
Tracking Satyrs 2 8.5
Ajax* 10 11.5
Antigone* 16 19.8
Oedipus at Colonus* 16 13.7
Oedipus Tyrannus* 17 16.5
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 3 34.1
Hymn 6 to Aphrodite 1 322.6
Hymn 27 to Artemis 1 357.1
Hymn 29 to Hestia 1 333.3
Hymn 5 to Aphrodite* 2 40.4
Hymn 2 to Demeter* 6 16.1
unknown
unknown 3 13.6
unknown 4 15.3
Herodian
Ab excessu divi Marci 15 3.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 17 12.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 66 20.6
De Cherubim 18 23.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 22 23.4
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 17 15.1
De Posteritate Caini 25 23.1
De Gigantibus 6 18.4
Quod Deus Sit Immutabilis 8 8.9
De Agricultura 12 13.5
De Plantatione 7 7.8
De Ebrietate 14 12.3
De Sobrietate 8 23.2
De Confusione Linguarum 7 7.0
De Migratione Abrahami 23 18.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 12 7.7
De Congressu Eruditionis Gratia 11 12.6
De Fuga Et Inventione 20 18.6
De Mutatione Nominum 15 11.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 39 15.4
De Abrahamo 19 14.3
De Josepho 9 7.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 27 8.7
De Decalogo 12 14.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 63 11.1
De Virtutibus 21 17.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 12 13.4
Quod Omnis Probus Liber Sit 10 13.3
De Vita Contemplativa 6 13.2
De Aeternitate Mundi 3 3.3
In Flaccum 5 5.7
Legatio Ad Gaium 16 9.2
Aristophanes
Lysistrata 20 22.7
Ecclesiazusae 24 28.5
Birds* 19 16.1
Clouds* 11 10.4
Frogs* 19 18.9
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Theogony* 13 16.8
Antiphon
On the murder of Herodes 10 14.6
New Testament
Gospel according to Matthew 23 11.8
Mark 17 14.1
Gospel of Luke 13 6.2
Acts 4 2.1
Epistle to the Romans 6 7.9
1 Corinthians 9 12.4
Second Corinthians 3 6.3
Epistle to the Galatians 5 20.7
Letter to the Philippians 1 5.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 20 117.9
Second Timothy 3 22.7
Epistle of Paul to Titus 5 72.6
Letter to the Hebrews 6 11.5
James 6 32.6
First Epistle of Peter 3 16.9
Second Epistle of Peter 1 8.6
Third Letter of John 1 42.9
Gospel according to John* 11 6.5
Xenophon
Hellenica 94 13.3
Memorabilia 187 48.1
Economics 93 47.7
Symposium 51 49.2
Apology 5 22.6
Cyropaedia 225 26.3
Hiero 20 31.2
Constitution of the Lacedaimonians 19 35.9
Ways and Means 13 31.6
On the Cavalry Commander 33 53.2
On the Art of Horsemanship 21 28.0
On Hunting 18 18.6
Agesilaus* 27 34.2
Anabasis* 107 17.5
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.5
Adhortatio ad artes addiscendas 24 47.6
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 2 14.2
De sectis ad eos qui introducuntur 3 4.8
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 4 2.5
De elementis ex Hippocrate 6 4.3
De temperamentis 16 5.8
De naturalibus facultatibus 30 9.1
De anatomicis administrationibus 44 5.6
De ossibus ad tirones 1 1.4
De uteri dissectione 1 3.0
De usu partium corporis humani I-XI 172 8.8
De motu musculorum 6 4.1
De victu attenuante 9 14.2
De victu attenuante 9 14.3
De utilitate respirationis 1 1.6
De semine 2 1.0
De foetuum formatione 1 1.3
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De optima corporis nostri constitutione 3 16.8
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 13 15.1
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 29 34.6
De atra bile 5 7.9
De usu pulsuum 6 13.3
De placitis Hippocratis et Platonis 71 7.3
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
De venereis 1 26.8
De sanitate tuenda 92 13.7
De rebus boni malique suci 23 23.3
De ptisana 3 13.6
De morborum differentiis 4 5.9
De symptomatum differentiis 6 9.0
De symptomatum causis 12 4.1
De differentiis febrium 6 2.9
De morborum temporibus 2 3.7
De totius morbi temporibus 2 5.5
De typis 1 6.6
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 4 7.2
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 4 4.4
De comate secundum Hippocratem 3 9.1
De marcore 3 5.2
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 13 4.1
De locis affectis 23 3.3
De differentiis pulsuum 28 6.4
De dignoscendis pulsibus 13 4.1
De causis pulsuum 12 3.8
De praesagitione ex pulsibus 8 2.2
Synopsis librorum suorum de pulsibus 2 1.3
De crisibus 28 8.2
De diebus decretoriis 20 7.3
De methodo medendi 150 9.5
Ad Glauconem de methodo medendi 26 11.5
De venae sectione adversus Erasistratum 7 11.7
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 5 5.5
De curandi ratione per venae sectionem 15 14.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Pro puero epileptico consilium 8 24.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 87 6.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 196 15.4
De compositione medicamentorum per genera 186 19.6
De antidotis 110 45.3
De theriaca ad Pisonem 23 18.1
Institutio logica 19 21.4
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 6 22.6
De praenotione ad Epigenem 7 6.3
In Hippocratis De natura hominis 14 5.6
In Hippocratis De victu acutorum 68 10.0
In Hippocratis Epidemiarum I 100 6.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 70 7.2
Adversus Lycum 8 10.4
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 5 6.6
In Hippocratis De articulis 37 5.9
In Hippocratis De fracturis 43 10.2
In Hippocratis De officina medici 40 9.6
De musculorum dissectione ad tirones 4 2.7
De consuetudinibus 2 5.0
De temperamentis 15 5.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 5 7.8
De plenitudine 4 3.6
In Hippocratis Prognosticum 19 4.4
Plato
Phaedo 49 20.8
Cratylus 87 43.7
Theaetetus 42 17.1
Sophist 30 17.1
Statesman 41 22.2
Parmenides 9 5.4
Philebus 58 29.8
Phaedrus 62 34.2
Alcibiades 1 46 40.3
Alcibiades 2 6 13.2
Hipparchus 5 20.4
Lovers 12 46.2
Theages 10 26.4
Charmides 53 58.9
Laches 39 46.8
Lysis 13 17.4
Definitiones 7 38.4
Apology* 13 15.0
Crito* 18 39.1
Euthyphro* 13 23.2
Republic* 221 23.1
Symposium* 161 85.7
Lucian of Samosata
Cataplus 10 25.0
Juppiter tragoedus 3 4.5
Gallus 6 10.6
Prometheus 5 20.8
Prometheus 5 20.5
Icaromenippus 1 1.9
Timon 9 15.0
Charon sive contemplantes 4 9.2
Vitarum auctio 9 24.8
Revivescentes sive piscator 11 16.7
Bis accusatus sive tribunalia 6 10.1
De sacrificiis 2 11.0
De sacrificiis 2 10.9
Adversus indoctum et libros multos ementem 12 30.9
Somnium sive vita Luciani 3 16.5
De parasito sive artem esse parasiticam 13 19.4
Philopseudes sive incredulus 4 6.4
Dearum judicium 20 95.2
De mercede conductis potentium familiaribus 17 23.7
De morte Peregrini 5 11.5
Fugitivi 5 15.5
Toxaris vel amicitia 18 18.7
De saltatione 17 24.2
Lexiphanes 5 19.1
Eunuchus 1 7.4
De astrologia 1 5.2
Pseudologista 3 7.5
Deorum concilium 1 5.4
Abdicatus 5 10.3
Dialogi Marini 20 48.0
Arrian
Anabasis 46 5.8
Indica 7 5.2
Cynegeticus 6 9.8
Periplus Ponti Euxini 8 18.8
Tactica 3 3.3
Apollonius, Dyscolus
De constructione 7 1.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 6 12.6
Suppliant Maidens 6 11.1
Persians 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.5
Prometheus Bound 2 3.3
Seven Against Thebes 6 12.0
Agamemnon 7 8.8
Agamemnon 7 8.0
Libation Bearers 9 17.1
Eumenides* 4 7.8
Persians* 2 3.9
Aristotle
Analytica priora 22 3.5
Analytica priora 20 3.1
De anima 14 6.5
De anima 14 6.3
Res Publica Atheniensium 11 7.1
Categoriae 6 5.6
De divinatione per somnum 1 8.3
Historia animalium 32 3.5
De insomniis 1 4.1
De interpretatione 5 7.6
De iuventute et senectute, De vita et morte 1 5.2
Magna Moralia 73 29.4
De memoria et reminiscentia 1 3.8
Meteorologica 4 1.2
De partibus animalium 23 6.1
Physica 10 1.7
Ars Poetica 21 19.5
De respiratione 4 6.6
De sophisticis elenchis 11 7.5
De sensu et sensibilibus 4 5.0
Topica 146 31.9
Ars Poetica* 21 19.5
Aristoxenus
Harmonics 6 4.1
Theophrastus
Characters 2 2.9
Aesop
Fabulae 48 11.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 8 3.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 6 0.3
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 7 1.9
Pausanias
Description of Greece 46 2.0
Old Testament
Genesis 39 12.2
Leviticus 5 2.6
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 9 4.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 10 5.1
unknown 14 7.1
Isaias 16 4.1
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
De fasciis 9 11.6
Introductio seu medicus 1 0.6
De remediis parabilibus 67 21.7
De optima secta ad Thrasybulum 2 1.1
Lysias
Funeral Oration 12 28.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 2 17.4
Against Theomnestus 1 1 6.2
Against Theomnestus 2 1 16.8
Against Eratosthenes 6 11.5
Against Eratosthenes 6 11.5
Against Alcibiades 1 1 3.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 3 20.9
For Polystratus 3 14.6
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 3 19.0
On the Scrutiny of Evandros 1 6.7
Against Ergocles 1 10.3
Against Nicomachus 1 4.9
Against Diogeiton 1 5.6
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 3 50.4
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 2 3.8
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 3 11.7
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 20 105.7
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 4 99.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 2 141.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 20 3.8
Adversus Mathematicos 29 2.6
Apollodorus
Library 4 1.4
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Samnite History 1 2.8
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 2 1.2
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 14 5.3
Macedonian Affairs 2 5.2
Syrian Wars 5 3.5
Civil Wars 33 2.7
Mithridatic Wars 4 1.6
Artemidorus
Onirocriticon 28 4.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 73 20.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 43 18.6
Paedagogus 109 19.2
Stromata Books 7-8 29 10.0
Eclogae propheticae 7 13.9
Quis dives salvetur 19 20.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 7 2.4
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 5 53.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 2 8.0
Encomium of Helen* 1 7.2
Alcidamas
Peri Sophiston 5 22.7
Odysseus 5 12.7
Dio Chrysostom
Orationes 281 15.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 18 15.6
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 242 32.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 30 4.8
Excerpta Polyaeni 5 3.1
Hippocrates
De prisca medicina 5 8.8
De aere, aquis, locis 9 11.7
Prognosticon 1 1.9
De diaeta in morbis acutis 10 15.5
De diaeta acutorum (spurium) 3 5.3
Epidemiarum 22 5.3
De capitis vulneribus 2 3.9
De fracturis 16 13.6
De articulis 16 7.1
Aphorismi 2 2.7
Prorrheticon I 6 6.1
Coa praesagia 2 1.7
De natura hominis 1 2.5
De flatibus 1 3.5
De morbis I 18 5.1
De genitura 4 20.1
De affectionibus 1 1.3
De locis in homine 8 9.6
De morbo sacro 2 4.1
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 1 6.2
De diaeta 9 4.5
De affectionibus interioribus 11 6.9
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 36 7.5
De superfoetatione 14 42.5
De alimento 3 22.1
De visu 1 12.9
De medico 5 32.0
De habitu decenti 2 13.8
Epistulae, Decretum, Orationes 11 9.6
De officina medici 3 13.1
De ulceribus 12 34.0
Praeceptiones 2 14.9
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 26 13.2
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Justin Martyr
Apology 18 12.4
Apologia secunda 18 54.7
Apologia secunda 18 54.7
Dialogue with Trypho 34 6.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 72 9.5
unknown
unknown 30 4.8
unknown 5 3.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 12 7.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 160 4.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 66 4.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 286 15.0
In Librum De Sensu Commentarium 8 1.5
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 77 10.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 8 6.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 8 6.9
De Resurrectione 7 7.8
De Resurrectione 7 7.7
Barnabae epistula
Barnabae epistula 13 18.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 2 9.5
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 9 32.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 14 14.2
Epistula II ad Corinthios 5 16.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 1 14.4
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 5 1.3
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 24 8.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Romanos (epist. 4) 3 28.8
Ad Philadelphios (epist. 5) 2 19.3
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 10 4.7
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 3 4.7
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 3 11.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 11 30.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 4 18.8
Oracula Sibyllina
Oracula 27 10.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 43 18.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 3 4.2
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 4 1.1
Theophilus
Ad Autolycum 27 12.5
Ad Autolycum 28 13.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 10 8.4
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 14 13.9
Plotinus
Enneades 499 22.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 17 5.7
In Aristotelis Physica Paraphrasis 25 2.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 23 4.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 6 4.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 46 6.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 258 11.1
Historia Ecclesiastica 30 3.0
Demonstratio Evangelica 35 2.2
De Ecclesiastica Theologia 3 1.9
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Onomasticon 2 1.6
Vita Constantini 45 11.8
Oration of Constantine 9 7.9
De Laudibus Constantini 8 4.1
Historia Ecclesiastica 27 2.7
Epiphanius
Ancoratus 15 3.7
Panarion (Adversus Haereses) 129 6.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 18 11.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 8 38.3
De Theologia (Orat. 28) 13 17.6
De Filio (Orat. 29) 2 4.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Carmina moralia 2 141.8
Iamblichus
Protrepticus 50 18.2
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 4 1.2
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 35 7.2
Zetemata codicis Vaticani 3 2.9
Isagoge Sive Quinque Voces 1 1.7
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 27 10.9
Marcellus
Fragmenta 7 6.1
Origen
Contra Celsum 143 8.6
Commentarii In Evangelium Joannis 107 6.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 12 5.2
Exhortatio ad martyrium 14 11.2
De oratione 24 8.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 21 8.2
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 8 9.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 11 10.4
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 5 13.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 18 10.5
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 12 8.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 24 7.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 31 13.8
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 50 5.5
Epistula ad Africanum 4 8.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 3 6.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 45 4.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 10 3.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 75 10.5
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 77 11.1
Libanius
Epistulae 1-1544 476 38.3
Oratio 1 15 6.6
Oratio 3 6 30.5
Oratio 4 3 12.6
Oratio 5 7 24.9
Oratio 6 2 18.9
Oratio 7 2 38.2
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 4 18.0
Oratio 11 32 20.5
Oratio 26 6 21.1
Oratio 27 10 27.0
Oratio 28 2 9.1
Oratio 29 7 22.8
Oratio 30 7 13.4
Oratio 31 11 28.9
Oratio 32 4 15.8
Oratio 33 5 12.6
Oratio 34 2 7.9
Oratio 35 8 30.3
Oratio 36 1 6.9
Oratio 38 3 14.8
Oratio 39 3 14.9
Oratio 40 3 12.0
Oratio 41 5 27.8
Oratio 42 11 22.9
Oratio 43 5 23.5
Oratio 45 5 15.5
Oratio 46 4 10.1
Oratio 47 7 20.3
Oratio 48 6 16.6
Oratio 49 4 13.1
Oratio 50 6 20.1
Oratio 51 6 20.9
Oratio 52 10 21.5
Oratio 53 7 25.8
Oratio 54 11 18.1
Oratio 55 6 20.3
Oratio 56 2 8.9
Oratio 57 4 9.4
Oratio 59 9 6.7
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 10 18.4
Oratio 63 4 11.5
Oratio 64 27 25.2
Declamatio 1 30 19.7
Declamatio 2 7 23.4
Declamatio 3 2 8.0
Declamatio 4 20 27.5
Declamatio 5 15 19.0
Declamatio 6 7 12.5
Declamatio 7 6 30.6
Declamatio 8 10 39.1
Declamatio 9 10 24.9
Declamatio 10 13 34.4
Declamatio 11 9 31.7
Declamatio 12 6 14.3
Declamatio 13 7 12.4
Declamatio 14 7 22.5
Declamatio 16 11 16.2
Declamatio 17 9 13.6
Declamatio 18 3 11.6
Declamatio 19 11 30.4
Declamatio 20 5 18.2
Declamatio 21 9 28.9
Declamatio 22 5 15.0
Declamatio 23 13 15.8
Declamatio 24 2 8.2
Declamatio 25 12 32.5
Declamatio 26 4 10.6
Declamatio 27 1 4.9
Declamatio 28 2 11.7
Declamatio 29 7 29.6
Declamatio 30 5 9.5
Declamatio 31 8 18.7
Declamatio 32 7 16.0
Declamatio 33 8 19.9
Declamatio 34 25 20.6
Declamatio 35 5 16.9
Declamatio 37 7 23.1
Declamatio 38 14 36.8
Declamatio 39 7 20.4
Declamatio 40 18 25.4
Declamatio 41 5 12.4
Declamatio 42 15 32.2
Declamatio 44 8 13.6
Declamatio 46 2 5.8
Declamatio 47 4 9.0
Declamatio 48 6 11.3
Declamatio 49 12 18.0
Declamatio 50 5 13.3
Declamatio 51 2 18.5
Characteres Epistolici [Sp.] 13 55.5
Oratio 2 9 22.9
Oratio 37 3 16.7
Oratio 58 5 15.8
Declamatio 15 18 33.4
Declamatio 36 5 13.0
Declamatio 43 13 21.2
Declamatio 45 3 12.4
unknown
unknown 1 7.2
unknown 2 8.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 29 2.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 26 14.1
Anna Comnena
Alexias 52 3.7
Alexias 55 3.9
Alexias 55 3.9
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 15 2.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 26 5.2
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 40 14.0
De Libero Arbitrio 11 14.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 4 32.4
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 32 13.3
Narrationes de Syntipa 5 4.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 104 3.0
Annals of Rome 43 4.6
Argumenta 3 1.3
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 16 14.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 167 6.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 111 6.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 251 5.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 76 5.4
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 44 6.4
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 103 6.1
unknown 55 3.8
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 55 3.8
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 24 4.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 32 2.9
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 139 5.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 94 3.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 46 4.7
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 24 6.8
In Aristotelis Categorias Commentarius 19 6.4
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 54 5.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 16 4.6
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 39 5.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 130 6.9
Olympiodorus
Prolegomena 41 6.6
In Aristotelis Meteora Commentaria 63 5.6
Elias
In Porphyrii Isagogen 17 4.8
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 23 3.9
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 68 8.7
Agathias Scholasticus
Historiae 15 2.6
Epigrammata 10 16.9
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 15 4.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 30 4.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 552 21.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 244 23.4
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 31 5.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 36 5.5
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 13 4.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 13 4.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 36 5.5
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 117 6.9
Zosimus
Historia Nova 14 2.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 34 5.1
Historia Ecclesiastica 31 4.7
Historia Religiosa 22 4.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 150 5.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 55 6.8
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 43 8.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 10 7.7
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 24 4.7
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 24 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 70 5.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 79 15.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 141 13.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 27 7.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 45 15.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 31 7.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 28 14.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 12 8.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 6 6.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 13 14.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 66 45.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 13 15.8
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 96 6.1
unknown 15 13.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 9 7.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 11.3
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 29.3
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 3 31.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 23 2.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 8 3.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 142 12.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 25.0
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 9.9
Polycarp
Epistula ad Philippenses 3 23.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 50 5.0
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 37 12.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 188 11.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 85 12.6
Scholia in Pindarum Pythian Odes 74 15.5
Scholia in Pindarum Nemean Odes 50 13.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 19 10.9
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 3 1.6
Gregorius
Orationes XIII-XXX 17 27.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 33 7.9
Herodotus
The Histories* 101 5.2
Homer
Iliad* 147 11.9
Odyssey* 171 17.7
Longus
Daphnis & Chloe* 55 27.8
Pindar
Olympian* 18 28.8
Isthmean* 9 29.1
Nemean* 10 18.9
Pythian* 20 25.2
Polybius.
Histories* 281 8.6
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 97 6.2
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 22 8.0

Passages (19 of 11,030)

remove

Isocrates, To Nicocles

urn:cts:greekLit:tlg0010.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 1
4 word list | read 1
8 word list | read 1
9 word list | read 2
15 word list | read 1
16 word list | read 1
17 word list | read 2
18 word list | read 1
20 word list | read 1
21 word list | read 1
25 word list | read 1
31 word list | read 1
32 word list | read 1
36 word list | read 1
38 word list | read 1
39 word list | read 1
41 word list | read 1
45 word list | read 1
51 word list | read 1