42011. κακοπραγία

misadventure, failure
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus650.0

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Plutarch
unknown 1 1.0
Isocrates
Antidosis 1 0.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 2 2.2
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 3 2.4
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
In Flaccum 2 2.3
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De difficultate respirationis 1 0.3
De locis affectis 2 0.3
De methodo medendi 1 0.1
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0
Appianus of Alexandria
Punic Wars 3 1.1
Civil Wars 2 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 52 1 2.2
Declamatio 48 1 1.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9

Passages (3 of 64)

remove

Appianus of Alexandria, Punic Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6.31 word list | read 1
6.35 word list | read 1
7.38 word list | read 1