41801. Καῖσαρ

Caesar
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus3,0151.4

Editions by Text Group (95)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 39 16.7
Plutarch
unknown 2 2.2
unknown 2 2.6
Publicola 1 1.7
unknown 1 1.0
unknown 2 1.0
Pericles* 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 14 3.0
Philo Judaeus
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
In Flaccum 10 11.3
Legatio Ad Gaium 11 6.4
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 4 3.3
Gospel of Luke 7 3.4
Acts 10 5.2
Letter to the Philippians 1 5.7
Gospel according to John* 3 1.8
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De antidotis 16 6.6
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Appianus of Alexandria
Gallic History 20 95.4
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 4 2.4
Punic Wars 2 0.8
Illyrian Wars 48 96.7
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 1,142 93.6
Mithridatic Wars 7 2.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 2 4.0
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 59 9.5
Excerpta Polyaeni 8 4.9
Justin Martyr
Apology 11 7.5
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 59 9.5
unknown 8 4.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 4 14.7
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 34 3.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 8 0.5
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 33 3.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Homiliae In Lucam 2 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 36 3.9
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 29 2.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 15 4.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 141 12.8
Anna Comnena
Alexias 73 5.2
Alexias 71 5.0
Alexias 71 5.0
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 26 5.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 539 15.8
Annals of Rome 63 6.8
Argumenta 105 44.8
Chronologia 1 13.4
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Zosimus
Historia Nova 73 11.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 7 0.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 23 4.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 34 2.8
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 19 1.9

Passages (11 of 1,219)

passage   count
42.11.5 word list | read 1
46.1.6 word list | read 1
48.8.5 word list | read 1
51.6.12 word list | read 1
51.12.2 word list | read 1
51.19.2 word list | read 1
51.22.24 word list | read 4
51.23.5 word list | read 1
51.33.9 word list | read 1
56.1.3 word list | read 1
61.4.8 word list | read 1