41786. καίριος

in time, at the right moment, vital, fatal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core200.1
corpus2700.1

Editions by Text Group (110)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Ajax* 2 2.3
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Electra 1 1.0
Philoctetes 3 3.0
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Homer
Iliad* 3 0.2
Odyssey* 1 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 5 0.9
De Virtutibus 5 4.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
In Flaccum 2 2.3
Legatio Ad Gaium 3 1.7
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Cyropaedia 2 0.2
On the Art of Horsemanship 4 5.3
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Philebus 1 0.5
Lucian of Samosata
Tyrannicida 1 3.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Seven Against Thebes 2 4.0
Agamemnon 5 6.3
Agamemnon 5 5.7
Libation Bearers 2 3.8
Aesop
Fabulae 1 0.2
Polybius.
Histories* 9 0.3
Appianus of Alexandria
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 3 0.8
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
De articulis 1 0.4
Coa praesagia 1 0.9
De morbis I 1 0.3
Praeceptiones 1 7.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 2 0.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 3 0.8
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 2 1.3
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 15 1 1.9
Declamatio 40 1 1.4
Declamatio 43 2 3.3
Declamatio 49 3 4.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 14 1.0
Alexias 15 1.1
Alexias 15 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 21 0.6
Annals of Rome 10 1.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 4 0.7
Epigrammata 1 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 2.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 4 0.8
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6

Passages (2 of 267)

passage   count
1.37 word list | read 1
1.1969 word list | read 1