41726. καικίας

the north-east wind
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus210.0

Editions by Text Group (6)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Aristotle
Meteorologica 8 2.4
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 8 0.7

Passages (2 of 7)

passage   count
1 word list | read 2
2 word list | read 6