41518. καθαρίζω

to make clean, to cleanse
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2110.1

Editions by Text Group (67)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 2 8.4
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sobrietate 1 2.9
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 3 2.5
Gospel of Luke 7 3.4
Acts 3 1.5
Second Corinthians 1 2.1
Ephesians 1 3.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 4 7.7
James 1 5.4
First John 2 8.6
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 2 0.2
Old Testament
Exodus 3 1.2
Leviticus 17 8.9
Numbers 4 1.6
Deuteronomium 1 0.4
unknown 2 1.0
Isaias 4 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 3 1.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 6 1.1
Eclogae propheticae 2 4.0
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 3 0.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 3 3.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 10 3.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Eusebius
Demonstratio Evangelica 13 0.8
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 9 0.5
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 17 1.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7

Passages (1 of 178)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.14 word list | read 1