4137. ἀμβρόσιος

immortal
logeion_003
 countfreq. per 10K
core350.3
corpus1900.1

Editions by Text Group (47)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 10 0.4
Deipnosophistae 8 0.3
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Hymn 2 to Demeter* 2 5.4
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Galen
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De antidotis 2 0.8
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Origen
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 18 1.6
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Declamatio 7 1 5.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 2 1.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Argumenta 1 0.4
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 20 3.0
Historia Ecclesiastica 21 3.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 11 1.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 4 1.0
Aristophanes
Birds* 2 1.7
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Iliad* 16 1.3
Odyssey* 8 0.8
Pindar
Nemean* 1 1.9
Pythian* 1 1.3

Passages (6 of 149)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4.6 word list | read 4
4.27 word list | read 1
5.9 word list | read 1
5.13 word list | read 2
5.17 word list | read 10
5.19 word list | read 2