41155. ἰσότης

equality
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus6200.3

Editions by Text Group (137)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.3
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 2 2.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Isocrates
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Areopagiticus 3 6.2
Panathenaicus 2 1.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Plantatione 2 2.2
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 2 2.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 20 12.9
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 25 4.4
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Legatio Ad Gaium 2 1.2
New Testament
Second Corinthians 2 4.2
Letter to the Colossians 1 5.9
Galen
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De temperamentis 5 1.8
De temperamentis 5 1.8
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 9 0.5
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De morborum temporibus 1 1.9
De difficultate respirationis 3 0.9
De pulsibus ad tirones 4 6.8
De differentiis pulsuum 6 1.4
De causis pulsuum 5 1.6
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 6 3.9
De methodo medendi 1 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De antidotis 2 0.8
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
Plato
Phaedo 1 0.4
Parmenides 10 5.9
Philebus 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Republic* 1 0.1
Definitiones 1 5.5
Arrian
Anabasis 2 0.3
Aristotle
Analytica priora 1 0.2
Analytica priora 1 0.2
Magna Moralia 7 2.8
Meteorologica 2 0.6
Physica 1 0.2
Topica 8 1.7
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 26 10.0
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Polybius.
Histories* 3 0.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 8 0.7
Clement of Alexandria
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 17 2.3
Hippocrates
De glandulis 1 5.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 13 0.4
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 16 0.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 16 4.2
Plotinus
Enneades 3 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 2 0.7
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Libanius
Declamatio 30 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 6 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 7 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.4
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 7 0.6
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 10 1.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 10 0.5
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 4 1.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 46 1.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 36 3.4
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 33 10.9
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 33 10.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 14 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 11 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 8 1.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 7 0.6
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (13 of 304)

passage   count
1.16 word list | read 2
1.17 word list | read 2
1.23 word list | read 6
2.1 word list | read 2
2.2 word list | read 2
2.6 word list | read 2
2.16 word list | read 1
2.17 word list | read 1
2.18 word list | read 3
2.23 word list | read 1
2.24 word list | read 1
2.25 word list | read 2
2.27 word list | read 1