40930. ἰσάκις

the same number of times, as many times
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3110.1

Editions by Text Group (18)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Decalogo 3 3.6
Plato
Theaetetus 2 0.8
Republic* 1 0.1
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 15 5.7
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 7 0.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 14 3.7
Euclid
Elements 225 13.7
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.1
John Philoponus
unknown 10 0.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 10 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 9 0.5

Passages (1 of 86)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
28 word list | read 3