406. ἅγιος

devoted to the gods, sacred, holy
logeion_003
 countfreq. per 10K
core160.1
corpus7,9353.7

Editions by Text Group (219)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Plutarch
unknown 2 2.2
unknown 1 1.3
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Isocrates
Busiris 1 3.4
Areopagiticus 1 2.1
Helen* 1 2.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 15 4.7
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 4 4.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 5 4.4
De Posteritate Caini 8 7.4
De Gigantibus 2 6.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Plantatione 9 10.1
De Migratione Abrahami 4 3.3
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 8 5.2
De Congressu Eruditionis Gratia 4 4.6
De Fuga Et Inventione 7 6.5
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 19 7.5
De Abrahamo 3 2.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 10 1.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 3 3.4
De Vita Contemplativa 1 2.2
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Birds* 1 0.8
Clouds* 1 0.9
New Testament
Gospel according to Matthew 9 4.6
Mark 1 9.8
Mark 7 5.8
Gospel of Luke 20 9.6
Acts 52 26.8
Epistle to the Romans 20 26.3
1 Corinthians 12 16.5
Second Corinthians 8 16.7
Ephesians 13 50.2
Letter to the Philippians 3 17.1
Letter to the Colossians 5 29.6
First Letter to the Thessalonians 5 31.5
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
Second Timothy 2 15.2
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 18 34.5
First Epistle of Peter 8 45.2
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 1 4.3
Letter of Jude 4 83.7
Revelation 20 19.1
Gospel according to John* 5 3.0
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Anabasis* 3 0.5
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
Plato
Sophist 1 0.6
Crito* 1 2.2
Pausanias
Description of Greece 21 0.9
Old Testament
Exodus 56 23.1
Leviticus 117 61.3
Numbers 55 22.7
Deuteronomium 8 3.5
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 4 2.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 5 2.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 11 5.6
unknown 17 8.6
Isaias 84 21.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 4 2.2
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 2 0.6
Apollodorus
Epitome 1 1.2
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 26 11.3
Paedagogus 72 12.7
Stromata Books 7-8 44 15.2
Eclogae propheticae 9 17.9
Quis dives salvetur 6 6.4
Excerpta ex Theodoto 11 14.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Justin Martyr
Apology 13 8.9
Dialogue with Trypho 101 18.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
unknown
unknown 1 0.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 3 2.6
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 3 2.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 5 7.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 26 26.4
Epistula II ad Corinthios 2 6.4
Anonymus
Didache XII Apostolorum 9 40.6
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 41 14.6
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 4 38.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 18 8.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 34 53.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 13 47.9
Oracula Sibyllina
Oracula 13 4.9
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 9 12.7
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Theophilus
Ad Autolycum 23 10.6
Ad Autolycum 24 11.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 38 1.6
Historia Ecclesiastica 85 8.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Demonstratio Evangelica 183 11.4
De Ecclesiastica Theologia 66 41.0
Vita Constantini 33 8.7
Oration of Constantine 12 10.6
De Laudibus Constantini 6 3.1
Historia Ecclesiastica 84 8.5
Epiphanius
Ancoratus 324 80.8
Panarion (Adversus Haereses) 577 30.2
Anacephalaeosis [Sp.] 8 26.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 3 14.4
De Theologia (Orat. 28) 3 4.1
De Filio (Orat. 29) 3 6.1
De Filio (Orat. 30) 2 4.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 17 27.3
Marcellus
Fragmenta 26 22.5
Origen
Contra Celsum 58 3.5
Commentarii In Evangelium Joannis 241 14.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 41 17.7
Exhortatio ad martyrium 20 16.0
De oratione 72 25.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 41 16.0
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 10 12.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 17 16.1
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 20 53.5
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 37 21.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 23 16.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 29 9.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 10 4.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 59 6.4
Epistula ad Africanum 3 6.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 4 53.1
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 9 19.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 82 7.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 8 2.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 49 6.9
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 53 7.6
Libanius
Oratio 40 1 4.0
Declamatio 17 1 1.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 391 35.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 43 3.1
Alexias 45 3.2
Alexias 45 3.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 206 40.0
Gelasius
Historia Ecclesiastica 320 63.4
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 29 10.2
De Libero Arbitrio 1 1.3
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 4 20.8
Fragmenta Incerta [Sp.] 2 147.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 146 4.3
Annals of Rome 26 2.8
Argumenta 33 14.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 134 19.9
Historia Ecclesiastica 123 18.8
Historia Religiosa 27 6.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 618 20.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 69 8.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 41 7.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 8 6.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 165 32.3
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 89 11.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 11 34.2
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 301 24.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 66 13.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 150 13.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 34 9.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 3.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 123 30.6
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 14 7.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 17 11.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 18 18.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 18 19.6
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 4.8
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 7.3
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 17.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 262 16.6
unknown 8 7.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 37 31.6
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 22.5
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 9 20.4
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 2 28.9
Commentarius In Apocalypsin 177 20.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 106 44.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 166 14.0
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 27 22.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 111 11.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Herodotus
The Histories* 3 0.2