4057. ἁμαρτωλός

(adj.) sinful, (n.) sinner
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus6540.3

Editions by Text Group (94)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
New Testament
Gospel according to Matthew 5 2.6
Mark 6 5.0
Gospel of Luke 18 8.6
Epistle to the Romans 4 5.3
Epistle to the Galatians 2 8.3
First Timothy 2 11.8
Letter to the Hebrews 1 1.9
James 2 10.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Letter of Jude 1 20.9
Gospel according to John* 4 2.4
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Genesis 1 0.3
Numbers 2 0.8
Deuteronomium 1 0.4
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 34 17.2
Isaias 7 1.8
Clement of Alexandria
Paedagogus 14 2.5
Stromata Books 7-8 3 1.0
Justin Martyr
Apology 7 4.8
Dialogue with Trypho 13 2.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 7 2.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 6 9.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Oracula Sibyllina
Oracula 3 1.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 10 14.1
The Testament of Abraham Recension B 4 12.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 18 1.1
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 25 1.5
Commentarii In Evangelium Joannis 12 0.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 17 7.3
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
De oratione 6 2.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 15 5.9
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 5 6.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 4 3.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 2 5.3
Homiliae In Lucam 2 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 31 9.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 10 1.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 17 2.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 14 2.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 15 2.9
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 21 2.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 37 7.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 21 1.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 6 1.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 0.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 11 7.5
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 3.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 10 0.6
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 16 13.7
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 41 4.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 19 8.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 17 1.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2

Passages (4 of 433)

remove

Justin Martyr, Apology

urn:cts:greekLit:tlg0645.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
15 word list | read 3
24 word list | read 1
37 word list | read 1
40 word list | read 2