40352. Ἰησοῦς

Joshua; Jesus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core2421.8
corpus7,5013.5

Editions by Text Group (155)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 5 20.9
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Virtutibus 3 2.5
New Testament
Gospel according to Matthew 150 76.8
Mark 82 68.2
Gospel of Luke 88 42.2
Acts 69 35.5
Epistle to the Romans 37 48.6
1 Corinthians 26 35.8
Second Corinthians 18 37.6
Epistle to the Galatians 18 74.7
Ephesians 20 77.3
Letter to the Philippians 22 125.6
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 16 100.9
Second Letter to the Thessalonians 13 141.6
First Timothy 14 82.5
Second Timothy 13 98.5
Epistle of Paul to Titus 4 58.1
Epistle to Philemon 6 168.1
Letter to the Hebrews 14 26.8
James 2 10.9
First Epistle of Peter 9 50.8
Second Epistle of Peter 9 77.5
First John 12 51.7
Second Epistle of John 2 79.7
Letter of Jude 6 125.5
Revelation 14 13.4
Gospel according to John* 242 143.4
Old Testament
Exodus 7 2.9
Numbers 11 4.5
Deuteronomium 6 2.6
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 150 108.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 6 3.9
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 11 5.6
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 4 1.7
Paedagogus 38 6.7
Eclogae propheticae 1 2.0
Quis dives salvetur 12 12.8
Excerpta ex Theodoto 18 23.7
Justin Martyr
Apology 29 19.9
Apologia secunda 4 12.2
Apologia secunda 4 12.2
Dialogue with Trypho 109 20.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 21 30.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 28 28.4
Epistula II ad Corinthios 8 25.7
Anonymus
Didache XII Apostolorum 4 18.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 33 179.3
Ad Magnesios (epist. 2) 22 203.5
Ad Trallianos (epist. 3) 19 193.3
Ad Romanos (epist. 4) 18 173.1
Ad Philadelphios (epist. 5) 22 212.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 12 102.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 3 38.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 43 20.1
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 10 36.9
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 17 0.7
Historia Ecclesiastica 98 10.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 2 2.6
Demonstratio Evangelica 248 15.5
De Ecclesiastica Theologia 6 3.7
De Theophania (Fragmenta) 5 6.1
Onomasticon 65 51.6
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 108 10.9
Epiphanius
Ancoratus 37 9.2
Panarion (Adversus Haereses) 257 13.4
Anacephalaeosis [Sp.] 8 26.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 8 5.2
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
De Filio (Orat. 30) 6 11.9
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Marcellus
Fragmenta 13 11.3
Origen
Contra Celsum 797 47.8
Commentarii In Evangelium Joannis 851 52.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 143 61.6
Exhortatio ad martyrium 33 26.4
De oratione 56 19.6
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 53 20.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 4 4.9
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 4 3.8
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 16 42.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 3 14.2
Homiliae In Lucam 45 26.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 44 31.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 88 28.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 178 79.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 559 61.1
Epistula ad Africanum 4 8.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 27 59.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 7 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 58 8.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 59 8.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 123 11.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 28 5.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 26 5.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
De Libero Arbitrio 1 1.3
Fragmenta In Job (In Catenis) 2 12.4
De Martyribus (Fragmenta) 1 169.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 60 1.8
Annals of Rome 39 4.2
Argumenta 9 3.8
Chronologia 2 26.8
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 19 2.8
Historia Ecclesiastica 13 2.0
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 170 5.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 78 9.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 125 23.3
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 9 7.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 77 15.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 107 13.7
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 7 21.7
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 219 17.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 68 13.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 141 13.0
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 12 3.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 22 7.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 68 16.9
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 43 21.9
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 11 7.6
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 24 23.9
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 25 27.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 12.3
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 21.8
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 30.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 114 7.2
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 19 16.2
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 13 24.4
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 29.3
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 17 38.5
Commentarius In Apocalypsin 58 6.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 86 7.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 14.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 40 33.2
Polycarp
Epistula ad Philippenses 7 53.6
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 32 3.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (6 of 4,053)

remove

New Testament, Epistle to Philemon

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg018.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1 word list | read 1
1.3 word list | read 1
1.5 word list | read 1
1.9 word list | read 1
1.23 word list | read 1
1.25 word list | read 1