39403. θλῖψις

pressure
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus6310.3

Editions by Text Group (121)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Philo Judaeus
De Gigantibus 1 3.1
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 3 2.5
Gospel according to John* 2 1.2
Acts 4 2.1
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 6 12.5
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 2 21.8
Letter to the Hebrews 1 1.9
Revelation 4 3.8
Galen
Ars Medica 1 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 5 0.3
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 4 0.6
De causis morborum 2 3.3
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 4 1.4
De differentiis febrium 3 1.4
De difficultate respirationis 3 0.9
De locis affectis 4 0.6
De pulsibus ad tirones 3 5.1
De dignoscendis pulsibus 18 5.7
De causis pulsuum 14 4.4
De praesagitione ex pulsibus 6 1.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 9 5.8
De methodo medendi 2 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
In Hippocratis De articulis 3 0.5
In Hippocratis De fracturis 7 1.7
In Hippocratis De officina medici 9 2.2
Aristotle
De respiratione 1 1.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 1 0.4
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 5 2.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
unknown 10 5.1
Isaias 20 5.1
pseudo-Galen
De fasciis 2 2.6
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 3 1.0
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 5 1.7
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 4 0.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 4 4.1
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 16 5.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 20 1.2
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 8 0.4
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
Origen
Contra Celsum 8 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Exhortatio ad martyrium 16 12.8
De oratione 7 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 3 1.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 52 1.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 7 0.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 4 0.7
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 9 1.2
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 27 2.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 7 1.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 9 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 34 9.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 5 2.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 2.8
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 6 6.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 10 10.9
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 4.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 20 1.3
unknown 14 12.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 27 3.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 7 2.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (6 of 394)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.5.4 word list | read 1
5.9.3 word list | read 1
5.9.5 word list | read 1
5.9.8 word list | read 1
5.9.10 word list | read 1
5.18.2 word list | read 3