39265. θήρατρον

an instrument of the chase, a net, trap
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus150.0

Editions by Text Group (13)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Memorabilia 2 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Quis dives salvetur 1 1.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 1 0.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3

Passages (2 of 15)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.11 word list | read 1
4.8 word list | read 1