39127. θετέος

to be laid down
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1760.1

Editions by Text Group (72)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Agricultura 1 1.1
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Virtutibus 1 0.8
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Galen
De optima corporis nostri constitutione 2 11.2
De placitis Hippocratis et Platonis 2 0.2
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De crisibus 1 0.3
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 1 3.8
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Plato
Sophist 10 5.7
Statesman 4 2.2
Philebus 2 1.0
Republic* 1 0.1
Aristotle
Analytica priora 10 1.6
Analytica priora 9 1.4
Historia animalium 1 0.1
De interpretatione 2 3.1
Meteorologica 1 0.3
De partibus animalium 2 0.5
Physica 1 0.2
De sophisticis elenchis 1 0.7
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Topica 11 2.4
Aristoxenus
Harmonics 2 1.4
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Plotinus
Enneades 13 0.6
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 6 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 8 1.4
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 5 0.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 33 1 2.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 4 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 6 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (7 of 139)

remove

Plato, Sophist

urn:cts:greekLit:tlg0059.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
221 word list | read 2
225 word list | read 1
228 word list | read 2
235 word list | read 2
236 word list | read 1
238 word list | read 1
258 word list | read 1