39016. θερισμός

reaping-time, harvest
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus2030.1

Editions by Text Group (44)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 8 3.2
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 3 1.4
Revelation 1 1.0
Gospel according to John* 2 1.2
Xenophon
Economics 1 0.5
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 2 0.8
Leviticus 8 4.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Ruth 2 9.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 4 2.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 4 2.3
unknown 1 0.5
Isaias 2 0.5
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 65 4.0
De oratione 5 1.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 6 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 14 1.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Commentarius In Apocalypsin 6 0.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 111)

remove

Old Testament, Ruth

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg010.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.22 word list | read 1
2.23 word list | read 1