38328. ἠπειρώτης

of the mainland, living there
logeion_003
 countfreq. per 10K
core690.5
corpus1460.1

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Lucian of Samosata
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Pausanias
Description of Greece 16 0.7
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Macedonian Affairs 1 2.6
Syrian Wars 1 0.7
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 6 1.0
unknown
unknown 6 1.0
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 5 2.2
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Libanius
Oratio 1 2 0.9
Declamatio 4 1 1.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 5 1.3
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Polybius.
Histories* 46 1.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 13 0.8
Isocrates
Panegyricus* 4 3.5

Passages (1 of 135)

passage   count
4.29 word list | read 1