37971. ἡμερότης

tameness
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1920.1

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 4 1.7
Philo Judaeus
De Cherubim 2 2.7
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 6 1.1
De Virtutibus 7 5.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Aristotle
Historia animalium 3 0.3
Aesop
Fabulae 1 0.2
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 2 0.1
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Vita Constantini 5 1.3
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 1 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 5 0.4
Oratio 11 1 0.6
Oratio 28 1 4.5
Oratio 30 1 1.9
Oratio 36 1 6.9
Oratio 60 1 12.1
Oratio 2 1 2.5
Oratio 58 1 3.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 78 2.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 8 1.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 5 1.0
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (2 of 132)

remove

Philo Judaeus, De Cherubim

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg003.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
29 word list | read 1
99 word list | read 1