3739. ἅλμα

a spring, leap, bound
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus460.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Xenophon
On Hunting 1 1.0
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De parvae pilae exercitio 1 5.8
De parvae pilae exercitio 1 5.7
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Apollodorus
Library 1 0.4
Hippocrates
De corde 1 9.9
De alimento 1 7.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Libanius
Declamatio 34 1 0.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 2 13.9
Pentathlon et de novem lyricis 2 112.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 3 0.8
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Homer
Odyssey* 2 0.2
Pindar
Nemean* 2 3.8
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (1 of 39)

remove

Hippocrates, De corde

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg045.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4 word list | read 1