37274. ἑῷος

in or of the morning, early, Eastern
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus7770.4

Editions by Text Group (69)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 6 2.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Sophocles
Electra 1 1.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 3 0.6
Philo Judaeus
De Cherubim 2 2.7
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 4 2.3
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
Arrian
Anabasis 2 0.3
Indica 1 0.7
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Meteorologica 1 0.3
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 74 4.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 32 8.7
Appianus of Alexandria
Civil Wars 5 0.4
Mithridatic Wars 4 1.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 204 201.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 8 2.1
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 13 3.4
De Laudibus Constantini 3 1.6
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 5 1.0
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 18 5.8
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 11 2 1.3
Oratio 57 1 2.4
Oratio 59 1 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 16 1.1
Alexias 19 1.3
Alexias 19 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 34 6.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 8 1.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 76 2.2
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 8 3.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 7 0.6
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Zosimus
Historia Nova 67 10.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 21 3.1
Historia Ecclesiastica 14 2.1
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 32 3.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Homer
Odyssey* 1 0.1

Passages (26 of 464)

passage   count
1 word list | read 2
1.3 word list | read 1
1.13 word list | read 2
1.17 word list | read 1
1.18 word list | read 1
1.22 word list | read 1
2.3 word list | read 1
2.7 word list | read 1
3 word list | read 1
3.27 word list | read 2
3.30 word list | read 4
3.34 word list | read 1
3.41 word list | read 1
4.4 word list | read 1
4.6 word list | read 1
4.12 word list | read 1
4.32 word list | read 1
5.8 word list | read 1
5.12 word list | read 3
5.14 word list | read 1
5.18 word list | read 1
5.19 word list | read 1
5.21 word list | read 1
6.3 word list | read 1
6.7 word list | read 1
6.10 word list | read 1