37245. ἔχω

to have
logeion_003
 countfreq. per 10K
core6,27646.3
corpus104,94648.9

Editions by Text Group (859)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 18 28.2
De spiritu 18 50.4
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 104 44.6
Hegemonius
Acta Archelai 7 29.3
Euripides
Heracles 64 73.4
Bacchae* 60 72.1
Heracles* 64 73.4
Plutarch
Theseus 51 66.0
unknown 42 46.3
unknown 7 59.3
unknown 41 42.4
unknown 32 42.0
Comparison of Lycurgus and Numa 5 30.7
Solon 56 62.4
Publicola 39 66.4
Comparison of Solon and Publicola 4 40.7
unknown 37 44.8
unknown 49 44.1
Fabius Maximus 40 51.0
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 54 51.2
unknown 54 56.3
unknown 7 63.5
unknown 41 43.9
unknown 60 60.0
unknown 3 60.4
unknown 40 41.4
unknown 104 51.4
Pericles* 48 45.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1,393 56.4
Deipnosophistae 1,403 56.0
Isocrates
Against Euthynus 12 101.1
Against Callimachus 18 47.5
Against Lochites 8 67.0
On the team of horses 23 74.8
Trapeziticus 21 58.9
Aegineticus 24 77.5
To Demonicus 22 71.3
Against the Sophists 12 85.1
Busiris 17 57.8
Plataicus 21 61.5
To Nicocles 19 58.8
Nicocles or the Cyprians 39 97.2
Evagoras 38 78.2
Archidamus 37 56.6
On the Peace 79 93.8
Areopagiticus 33 68.0
Antidosis 149 79.2
To Philip 69 73.5
Panathenaicus 133 78.6
Ad Dionysium 5 89.3
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 6 51.9
Ad reges Mytilenaeos 5 71.9
Ad Timotheum 8 96.6
Ad Philippum 15 113.8
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 13 151.7
Ad Philippum 5 112.4
Helen* 27 68.7
Panegyricus* 88 77.1
Sophocles
Trachiniae 43 53.6
Electra 59 60.6
Philoctetes 59 60.0
Tracking Satyrs 21 89.4
Ajax* 53 60.9
Antigone* 53 65.5
Oedipus at Colonus* 71 60.7
Oedipus Tyrannus* 42 40.7
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 9 102.4
Hymn 4 to Hermes 6 63.4
Hymn 7 to Dionysus 1 125.0
Hymn 26 To Dionysus 1 454.5
Hymn 28 to Athena 1 769.2
Hymn 5 to Aphrodite* 3 60.6
Hymn 2 to Demeter* 22 59.0
unknown
unknown 19 86.1
unknown 22 84.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 173 36.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 52 39.2
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 85 26.6
De Cherubim 19 25.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 17 18.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 23 20.5
De Posteritate Caini 29 26.8
De Gigantibus 8 24.6
Quod Deus Sit Immutabilis 29 32.2
De Agricultura 24 27.0
De Plantatione 27 30.2
De Ebrietate 25 22.0
De Sobrietate 9 26.1
De Confusione Linguarum 18 18.1
De Migratione Abrahami 18 14.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 36 23.2
De Congressu Eruditionis Gratia 41 46.9
De Fuga Et Inventione 24 22.4
De Mutatione Nominum 28 21.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 65 25.7
De Abrahamo 31 23.3
De Josepho 35 27.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 78 25.1
De Decalogo 18 21.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 147 26.0
De Virtutibus 34 28.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 23 25.7
Quod Omnis Probus Liber Sit 25 33.3
De Vita Contemplativa 14 30.9
De Aeternitate Mundi 23 25.4
In Flaccum 31 35.1
Legatio Ad Gaium 46 26.6
Aristophanes
Lysistrata 54 61.3
Ecclesiazusae 53 62.8
Birds* 55 46.6
Clouds* 34 32.0
Frogs* 65 64.8
Hesiod
Sheild of Heracles 5 66.3
Theogony* 58 74.9
Works and Days* 5 36.7
Antiphon
On the murder of Herodes 24 34.9
New Testament
Gospel according to Matthew 74 37.9
Mark 1 9.8
Mark 69 57.4
Gospel of Luke 77 37.0
Acts 44 22.7
Epistle to the Romans 23 30.2
1 Corinthians 49 67.6
Second Corinthians 20 41.7
Epistle to the Galatians 5 20.7
Ephesians 8 30.9
Letter to the Philippians 9 51.4
Letter to the Colossians 7 41.5
First Letter to the Thessalonians 8 50.5
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 14 82.5
Second Timothy 6 45.5
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Epistle to Philemon 4 112.0
Letter to the Hebrews 39 74.8
James 10 54.4
First Epistle of Peter 4 22.6
Second Epistle of Peter 5 43.0
First John 28 120.6
Second Epistle of John 3 119.5
Third Letter of John 2 85.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 98 93.5
Gospel according to John* 85 50.4
Xenophon
Hellenica 381 53.8
Memorabilia 162 41.7
Economics 107 54.9
Symposium 51 49.2
Apology 6 27.1
Cyropaedia 568 66.3
Hiero 43 67.1
Constitution of the Lacedaimonians 26 49.1
Ways and Means 11 26.7
On the Cavalry Commander 43 69.4
On the Art of Horsemanship 37 49.2
On Hunting 86 88.7
Agesilaus* 37 46.9
Anabasis* 438 71.4
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 32 63.4
Adhortatio ad artes addiscendas 33 65.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 8 56.7
De sectis ad eos qui introducuntur 20 31.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 52 43.1
Ars Medica 63 39.1
De elementis ex Hippocrate 49 35.3
De temperamentis 95 34.3
De naturalibus facultatibus 122 36.9
De anatomicis administrationibus 425 54.3
De ossibus ad tirones 49 70.5
De venarum arteriarumque dissectione 45 59.8
De nervorum dissectione 12 33.4
De instrumento odoratus 27 65.3
De uteri dissectione 28 85.3
De usu partium corporis humani I-XI 939 48.3
De motu musculorum 81 54.8
De victu attenuante 34 53.7
De victu attenuante 34 53.9
De utilitate respirationis 28 46.2
De semine 104 49.6
De foetuum formatione 38 48.6
An in arteriis sanguis contineatur 23 48.6
De optima corporis nostri constitutione 11 61.5
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 72 83.6
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 58 69.1
De atra bile 40 63.0
De usu pulsuum 18 40.0
De placitis Hippocratis et Platonis 441 45.6
De parvae pilae exercitio 6 35.0
De parvae pilae exercitio 5 28.7
De venereis 3 80.4
De sanitate tuenda 272 40.6
De rebus boni malique suci 72 72.8
De ptisana 29 131.2
De dignotione ex insomniis 4 79.8
De morborum differentiis 27 39.9
De causis morborum 20 33.3
De symptomatum differentiis 17 25.6
De symptomatum causis 81 27.8
De differentiis febrium 73 35.3
De morborum temporibus 19 35.3
De totius morbi temporibus 15 41.3
De typis 7 46.3
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 32 57.6
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 39 42.5
De comate secundum Hippocratem 20 60.7
De marcore 23 39.5
De tumoribus praeter naturam 15 36.1
De inaequali intemperie 12 38.3
De difficultate respirationis 150 46.8
De locis affectis 301 43.5
De pulsibus ad tirones 31 52.8
De differentiis pulsuum 161 37.1
De dignoscendis pulsibus 168 53.2
De causis pulsuum 130 40.8
De praesagitione ex pulsibus 135 37.5
Synopsis librorum suorum de pulsibus 89 57.4
De crisibus 149 43.4
De diebus decretoriis 111 40.7
De methodo medendi 602 38.3
Ad Glauconem de methodo medendi 83 36.9
De venae sectione adversus Erasistratum 21 35.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 26 28.4
De curandi ratione per venae sectionem 51 50.6
De purgantium medicamentorum facultate 10 33.3
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 50.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 4 28.9
Pro puero epileptico consilium 14 42.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 734 56.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 583 45.8
De compositione medicamentorum per genera 555 58.6
De antidotis 155 63.8
De theriaca ad Pisonem 108 85.0
Institutio logica 61 68.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 14 52.8
De praenotione ad Epigenem 52 47.0
De substantia facultatum naturalium fragmentum 12 85.9
In Hippocratis De natura hominis 122 49.2
In Hippocratis De victu acutorum 385 56.6
In Hippocratis Epidemiarum I 856 54.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 426 43.9
Adversus Lycum 41 53.4
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 27 35.8
In Hippocratis De articulis 328 52.4
In Hippocratis De fracturis 243 57.5
In Hippocratis De officina medici 241 57.7
De musculorum dissectione ad tirones 81 55.2
De consuetudinibus 16 39.6
De experientia medica 7 67.4
De causis respirationis 3 44.1
De optima doctrina 12 64.3
De temperamentis 93 33.1
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 34 53.0
De plenitudine 33 29.4
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 1 15.0
In Hippocratis Prognosticum 210 48.2
Plato
Phaedo 163 69.3
Cratylus 137 68.9
Theaetetus 157 64.0
Sophist 85 48.4
Statesman 60 32.4
Parmenides 115 68.4
Philebus 98 50.3
Phaedrus 117 64.5
Alcibiades 1 76 66.6
Alcibiades 2 27 59.3
Hipparchus 9 36.8
Lovers 20 77.1
Theages 15 39.5
Charmides 61 67.8
Laches 45 54.0
Lysis 32 42.7
Definitiones 12 65.9
Apology* 40 46.1
Crito* 20 43.4
Euthyphro* 20 35.7
Republic* 489 51.0
Symposium* 108 57.5
Lucian of Samosata
Cataplus 20 49.9
Juppiter confutatus 3 13.0
Juppiter tragoedus 25 37.9
Gallus 36 63.6
Prometheus 14 58.3
Prometheus 14 57.4
Icaromenippus 18 34.3
Timon 22 36.6
Charon sive contemplantes 19 43.6
Vitarum auctio 12 33.0
Revivescentes sive piscator 23 34.9
Bis accusatus sive tribunalia 26 43.9
De sacrificiis 2 11.0
De sacrificiis 2 10.9
Adversus indoctum et libros multos ementem 30 77.2
Somnium sive vita Luciani 12 66.0
De parasito sive artem esse parasiticam 47 70.0
Philopseudes sive incredulus 18 28.9
Dearum judicium 9 42.9
De mercede conductis potentium familiaribus 32 44.6
De morte Peregrini 13 30.0
Fugitivi 14 43.4
Toxaris vel amicitia 37 38.5
De saltatione 23 32.7
Lexiphanes 14 53.5
Eunuchus 8 59.4
De astrologia 4 20.7
Pseudologista 12 30.1
Deorum concilium 10 53.6
Tyrannicida 13 44.4
Abdicatus 27 55.5
Dialogi Marini 14 33.6
Arrian
Anabasis 297 37.2
Indica 48 35.3
Cynegeticus 25 40.8
Periplus Ponti Euxini 23 54.0
Tactica 31 34.0
Acies Contra Alanos 7 57.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 269 61.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 22 46.3
Suppliant Maidens 24 44.3
Persians 11 19.4
Prometheus Bound 24 41.5
Prometheus Bound 26 42.6
Seven Against Thebes 22 44.1
Agamemnon 30 37.7
Agamemnon 32 36.5
Libation Bearers 32 60.7
Eumenides* 28 54.8
Persians* 11 21.6
Aristotle
Analytica priora 295 47.2
Analytica priora 288 45.2
De anima 205 95.2
De anima 203 91.3
Res Publica Atheniensium 66 42.5
Res Publica Atheniensium 10 100.3
Categoriae 89 82.8
De divinatione per somnum 8 66.7
Historia animalium 1,392 152.6
De insomniis 5 20.3
De interpretatione 21 32.1
De iuventute et senectute, De vita et morte 19 98.5
De longitudine et brevitate vitae 15 83.1
Magna Moralia 175 70.5
De memoria et reminiscentia 15 57.1
Meteorologica 174 51.4
De partibus animalium 830 218.7
Physica 252 42.5
Ars Poetica 71 66.1
De respiratione 86 141.6
De sophisticis elenchis 117 80.1
De sensu et sensibilibus 47 58.8
De somno et vigilia 19 63.3
Topica 214 46.8
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 30 116.2
Physica (textus alter) 2 8.3
Ars Poetica* 71 66.1
Aristoxenus
Harmonics 51 35.0
Agathemerus
Geographiae informatio 10 55.9
Theophrastus
Characters 29 41.9
Aesop
Fabulae 186 43.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 147 56.3
Problemata arithmetica 7 50.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 489 27.6
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 224 61.2
Pausanias
Description of Greece 1,157 51.5
Old Testament
Genesis 12 3.7
Exodus 6 2.5
Leviticus 4 2.1
Numbers 17 7.0
Deuteronomium 5 2.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 4 2.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 8 5.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 6 3.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
unknown 28 14.2
Isaias 41 10.4
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
pseudo-Galen
De fasciis 13 16.8
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 51 47.2
Introductio seu medicus 56 30.8
De remediis parabilibus 64 20.7
De theriaca ad Pamphilianum 5 25.1
De optima secta ad Thrasybulum 67 37.4
Lysias
Funeral Oration 11 25.7
Against Simon: Defense 9 38.9
On A Wound By Premeditation 11 106.2
For Callias 1 39.2
Against Andocides 14 49.9
On the Olive Stump 11 51.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 3 26.2
For The Soldier 2 20.8
Against Theomnestus 1 8 49.2
Against Theomnestus 2 5 84.2
Against Eratosthenes 27 51.8
Against Eratosthenes 27 51.8
Against Alcibiades 1 9 34.5
Against Alcibiades 2 3 46.4
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 8 65.9
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 1 15.8
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 5 34.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 26 78.4
For Polystratus 8 38.9
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 8 57.2
Against The Corn-Dealers 4 32.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 9 57.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 14 67.1
On the Scrutiny of Evandros 8 53.6
Against Epicrates and his Fellow-envoys 5 61.7
Against Ergocles 7 72.3
Against Philocrates 11 156.9
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 5 25.3
Against Diogeiton 14 78.3
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 7 13.4
On the Murder of Eratosthenes* 13 50.5
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 16 84.6
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 8 198.0
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 231 43.7
Adversus Mathematicos 652 58.7
Apollodorus
Library 91 32.7
Epitome 37 45.5
Appianus of Alexandria
Kings 1 12.7
Italy 2 17.6
Samnite History 15 41.9
Gallic History 5 23.8
Sicily and the Other Islands 5 51.1
Wars in Spain 56 34.0
Hannibalic War 45 44.7
Punic Wars 109 41.1
Numidian Affairs 3 82.4
Macedonian Affairs 17 44.5
Illyrian Wars 13 26.2
Syrian Wars 56 39.0
Civil Wars 423 34.7
Mithridatic Wars 90 36.0
Artemidorus
Onirocriticon 520 79.8
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 183 51.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 39 16.9
Paedagogus 155 27.3
Stromata Books 7-8 90 31.2
Eclogae propheticae 20 39.7
Quis dives salvetur 31 32.9
Excerpta ex Theodoto 26 34.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 80 27.9
De Fasciis 1 5.2
Antisthenes
Ajax 1 19.0
Odysseus 7 75.3
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 12 48.0
Encomium of Helen* 13 93.1
Alcidamas
Peri Sophiston 18 81.7
Odysseus 28 71.3
Dio Chrysostom
Orationes 918 49.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 90 77.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 439 59.7
Polyaenus Macedo
Strategemata 367 59.3
Excerpta Polyaeni 84 51.7
Hippocrates
De prisca medicina 32 56.2
De aere, aquis, locis 54 70.1
Prognosticon 28 51.8
De diaeta in morbis acutis 18 27.9
De diaeta acutorum (spurium) 32 57.0
Epidemiarum 236 56.7
De capitis vulneribus 41 79.0
De fracturis 66 56.1
De articulis 89 39.7
Vectiarius 30 57.6
Aphorismi 59 79.2
Lex 3 86.7
De humoribus 5 21.8
Prorrheticon I 81 82.4
Coa praesagia 45 38.8
De arte 11 40.1
De natura hominis 17 42.9
De salubri diaeta 1 6.9
De flatibus 7 24.3
De liquidorum usu 1 6.9
De morbis I 217 61.8
De genitura 21 105.3
De natura pueri 67 90.6
De affectionibus 42 56.0
De locis in homine 57 68.2
De morbo sacro 34 69.3
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 2 12.4
De diaeta 125 63.2
De affectionibus interioribus 135 84.3
De natura muliebri 74 64.3
De octimestri partu 4 51.0
De muliebribus 285 59.6
De virginum morbis 3 67.1
De superfoetatione 31 94.1
De exsectione foetus 3 64.0
De anatomia 4 178.6
De dentitione 2 58.8
De glandulis 18 101.1
De carnibus 27 78.5
De corde 4 39.8
De alimento 1 7.4
De visu 5 64.7
De natura ossium 11 34.3
De medico 15 96.0
De habitu decenti 7 48.4
De crisibus 18 89.3
De diebus criticis 6 46.7
Epistulae, Decretum, Orationes 51 44.5
De officina medici 13 57.0
De ulceribus 14 39.6
Praeceptiones 7 52.0
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 115 58.5
Anonymus Londinensis
Iatrica Fragmenta Reliqua 1 48.5
Iatrica 37 21.2
Justin Martyr
Apology 57 39.1
Apologia secunda 8 24.3
Apologia secunda 8 24.3
Dialogue with Trypho 149 28.0
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 6 22.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 309 41.0
unknown
unknown 367 59.2
unknown 84 51.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 56 33.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1,953 54.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 756 46.5
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 972 50.8
In Librum De Sensu Commentarium 339 63.8
Problems and Solutions 46 120.4
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 550 72.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 487 56.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 11 67.7
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 59 51.2
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 59 51.2
De Resurrectione 40 44.5
De Resurrectione 40 44.2
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 17 16.8
De Sphaera Quae Movetur 9 21.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 19 27.5
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 10 47.3
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 9 32.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 15 15.2
Epistula II ad Corinthios 19 61.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 14 63.1
Dorotheus of Sidon
Fragmenta alia antiqua 6 86.3
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 88 22.4
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 268 95.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 5 27.2
Ad Magnesios (epist. 2) 5 46.3
Ad Trallianos (epist. 3) 5 50.9
Ad Romanos (epist. 4) 4 38.5
Ad Philadelphios (epist. 5) 5 48.2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 4 34.2
Ad Polycarpum (epist. 7) 4 51.3
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 84 39.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 11 17.4
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 3 11.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 21 59.0
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 4 18.8
Oracula Sibyllina
Oracula 119 45.0
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 51 21.9
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 12 16.9
The Testament of Abraham Recension B 8 24.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 191 50.3
Theophilus
Ad Autolycum 69 31.8
Ad Autolycum 69 31.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 29 24.5
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 1 33.7
Tatianus
Oratio ad Graecos 37 36.6
Euclid
Elements 667 40.5
Data 192 97.0
Data (demonstrationes alterae) 12 28.3
Plotinus
Enneades 2,017 89.3
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 193 64.9
In Aristotelis Physica Paraphrasis 404 46.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 291 51.0
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 65 42.9
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 341 45.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 790 34.0
Historia Ecclesiastica 236 24.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 12 15.5
Demonstratio Evangelica 218 13.6
De Ecclesiastica Theologia 28 17.4
De Theophania (Fragmenta) 10 12.2
Onomasticon 10 7.9
Vita Constantini 64 16.8
Oration of Constantine 34 29.9
De Laudibus Constantini 15 7.8
Historia Ecclesiastica 244 24.6
Epiphanius
Ancoratus 127 31.7
Panarion (Adversus Haereses) 738 38.6
Anacephalaeosis [Sp.] 13 43.4
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 83 53.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 7 33.5
De Theologia (Orat. 28) 23 31.1
De Filio (Orat. 29) 14 28.3
De Filio (Orat. 30) 19 37.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 32 51.4
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 140 51.0
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 181 54.8
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 193 39.4
Zetemata codicis Vaticani 29 28.5
Isagoge Sive Quinque Voces 28 46.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 143 57.9
Marcellus
Fragmenta 35 30.3
Origen
Contra Celsum 512 30.7
Commentarii In Evangelium Joannis 576 35.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 153 65.9
Exhortatio ad martyrium 44 35.2
De oratione 103 36.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 94 36.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 34 41.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 32 30.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 17 45.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 10 47.5
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 2 241.0
Homiliae In Lucam 90 52.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 59 42.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 106 33.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 98 43.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 314 34.3
Epistula ad Africanum 16 33.9
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 6 79.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 12 26.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 462 41.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 5 63.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 88 28.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 258 36.2
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 269 38.7
Libanius
Epistulae 1-1544 644 51.8
Oratio 1 95 41.8
Oratio 3 9 45.8
Oratio 4 9 37.7
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 3 28.4
Oratio 7 1 19.1
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 2 21.9
Oratio 10 14 63.1
Oratio 11 58 37.2
Oratio 26 16 56.2
Oratio 27 21 56.8
Oratio 28 11 50.0
Oratio 29 19 61.9
Oratio 30 19 36.5
Oratio 31 21 55.2
Oratio 32 20 79.1
Oratio 33 21 52.8
Oratio 34 14 55.1
Oratio 35 13 49.2
Oratio 36 7 48.4
Oratio 38 7 34.5
Oratio 39 25 124.0
Oratio 40 13 52.0
Oratio 41 8 44.5
Oratio 42 31 64.5
Oratio 43 16 75.1
Oratio 44 2 47.7
Oratio 45 11 34.0
Oratio 46 17 42.7
Oratio 47 19 55.0
Oratio 48 25 69.3
Oratio 49 21 68.8
Oratio 50 14 47.0
Oratio 51 12 41.8
Oratio 52 34 73.1
Oratio 53 12 44.3
Oratio 54 38 62.7
Oratio 55 15 50.8
Oratio 56 17 75.4
Oratio 57 25 58.9
Oratio 59 54 40.3
Oratio 60 1 12.1
Oratio 61 6 37.8
Oratio 62 31 57.0
Oratio 63 23 66.3
Oratio 64 50 46.6
Declamatio 1 65 42.7
Declamatio 2 3 10.0
Declamatio 3 27 107.6
Declamatio 4 45 62.0
Declamatio 5 42 53.2
Declamatio 6 25 44.5
Declamatio 7 11 56.1
Declamatio 8 15 58.7
Declamatio 9 17 42.4
Declamatio 10 25 66.1
Declamatio 11 11 38.7
Declamatio 12 19 45.2
Declamatio 13 36 64.0
Declamatio 14 26 83.5
Declamatio 16 19 27.9
Declamatio 17 37 56.0
Declamatio 18 13 50.3
Declamatio 19 14 38.7
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 21 21 67.5
Declamatio 22 21 63.2
Declamatio 23 36 43.8
Declamatio 24 12 49.3
Declamatio 25 21 56.9
Declamatio 26 16 42.4
Declamatio 27 5 24.5
Declamatio 28 7 40.9
Declamatio 29 22 93.1
Declamatio 30 25 47.6
Declamatio 31 26 60.7
Declamatio 32 20 45.7
Declamatio 33 22 54.7
Declamatio 34 77 63.5
Declamatio 35 15 50.7
Declamatio 37 28 92.6
Declamatio 38 26 68.4
Declamatio 39 11 32.1
Declamatio 40 50 70.5
Declamatio 41 19 47.2
Declamatio 42 16 34.3
Declamatio 44 22 37.5
Declamatio 46 19 55.2
Declamatio 47 20 45.1
Declamatio 48 26 49.0
Declamatio 49 25 37.4
Declamatio 50 11 29.2
Declamatio 51 4 37.0
Characteres Epistolici [Sp.] 7 29.9
Oratio 2 19 48.3
Oratio 37 9 50.0
Oratio 58 15 47.5
Declamatio 15 21 39.0
Declamatio 36 14 36.3
Declamatio 43 42 68.4
Declamatio 45 6 24.7
unknown
unknown 13 93.1
unknown 12 48.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 244 22.2
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 89 48.2
Anna Comnena
Alexias 659 47.1
Alexias 654 46.4
Alexias 656 46.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 133 25.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 135 26.8
unknown 1 8.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 82 28.7
De Libero Arbitrio 75 97.8
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 9 46.8
Fragmenta In Job (In Catenis) 7 43.4
Fragmenta Incerta [Sp.] 1 73.5
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 2 16.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 117 48.7
Narrationes de Syntipa 48 40.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 930 27.2
Annals of Rome 233 25.0
Argumenta 37 15.8
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 32 28.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,228 80.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,626 93.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,409 53.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 699 49.6
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 574 83.8
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 784 46.8
unknown 808 56.0
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 808 56.3
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 286 52.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 650 58.4
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,731 70.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,751 55.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 690 70.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 225 64.1
In Aristotelis Categorias Commentarius 183 62.0
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 615 62.9
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 171 49.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 400 51.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,097 58.5
Olympiodorus
Prolegomena 470 75.4
In Aristotelis Meteora Commentaria 566 50.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 182 51.1
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 337 57.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 517 66.4
Agathias Scholasticus
Historiae 165 28.3
Epigrammata 37 62.5
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 319 87.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 477 66.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,855 73.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 639 61.2
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 282 53.3