37093. ἔφοδος3

a way towards, approach
logeion_003
 countfreq. per 10K
core1561.2
corpus8570.4

Editions by Text Group (142)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 5 2.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 18 1.1
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 0.9
Pericles* 1 1.0
unknown 2 2.1
unknown 2 2.0
unknown 1 1.0
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodian
Ab excessu divi Marci 10 2.1
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Vita Contemplativa 1 2.2
In Flaccum 1 1.1
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Anabasis* 3 0.5
Hiero 1 1.6
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De usu partium corporis humani I-XI 2 0.1
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 2 0.6
De diebus decretoriis 2 0.7
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
Plato
Phaedo 1 0.4
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 4 4.2
Arrian
Anabasis 21 2.6
Indica 1 0.7
Tactica 1 1.1
Apollonius, Dyscolus
De constructione 3 0.7
Aeschylus
Eumenides* 1 2.0
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Meteorologica 1 0.3
Topica 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 8 3.1
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 30 1.7
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 11 3.0
Pausanias
Description of Greece 16 0.7
Polybius.
Histories* 133 4.1
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 6 0.5
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 1 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 3 0.2
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Epidemiarum 3 0.7
De morbo sacro 1 2.0
De diaeta 9 4.5
De affectionibus interioribus 1 0.6
Praeceptiones 1 7.4
De crisibus 1 5.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 21 2.8
unknown
unknown 3 0.5
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 7 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 18 6.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Oratio 30 1 1.9
Oratio 59 3 2.2
Declamatio 12 2 4.8
Declamatio 37 2 6.6
Declamatio 43 1 1.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 60 4.3
Alexias 59 4.2
Alexias 59 4.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 10 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 16 0.5
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 10 0.4
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 13 0.3
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 4 0.7
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 4 0.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 10 1.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 2 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Zosimus
Historia Nova 35 5.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 3 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 55 1.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 11 1.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (11 of 686)

passage   count
2 word list | read 1
2.5 word list | read 1
2.5.1 word list | read 1
2.9.16 word list | read 1
2.11.1 word list | read 1
2.13.1 word list | read 1
2.13.3 word list | read 1
3.5.10 word list | read 1
3.11.20 word list | read 1
3.13.10 word list | read 1
4.8.5 word list | read 1