36986. Ἐφέσια

the feast of Ephesian Artemis
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1140.1

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
New Testament
Acts 3 1.5
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 2 2.1
Arrian
Anabasis 2 0.3
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 3 1.2
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 3 0.5
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 3 0.5
unknown 2 1.2
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 1 9.6
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
De oratione 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Oratio 5 1 3.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 20 3.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 11 2.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Herodotus
The Histories* 2 0.1

Passages (11 of 86)

passage   count
1.3 word list | read 1
1.4 word list | read 2
1.5 word list | read 1
1.7 word list | read 1
2.4 word list | read 2
2.18 word list | read 4
3 word list | read 1
3.4 word list | read 3
3.6 word list | read 3
3.8 word list | read 1
3.14 word list | read 1