3693. ἄλλος

other, another
logeion_003
 countfreq. per 10K
core5,92943.8
corpus86,33340.3

Editions by Text Group (832)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 20 31.3
De spiritu 31 86.8
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 26 11.2
Hegemonius
Acta Archelai 5 20.9
Euripides
Heracles 27 31.0
Bacchae* 18 21.6
Heracles* 27 31.0
Plutarch
Theseus 16 20.7
unknown 31 34.2
unknown 4 33.9
unknown 39 40.3
unknown 35 46.0
Comparison of Lycurgus and Numa 9 55.2
Solon 32 35.6
Publicola 20 34.1
unknown 30 36.3
unknown 48 43.2
Fabius Maximus 31 39.5
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 2 26.6
Alcibiades 47 44.5
unknown 38 39.6
unknown 2 18.1
unknown 33 35.4
unknown 36 36.0
unknown 37 38.3
unknown 74 36.6
Pericles* 27 25.8
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 834 33.8
Deipnosophistae 833 33.3
Isocrates
Against Euthynus 6 50.5
Against Callimachus 32 84.5
Against Lochites 11 92.1
On the team of horses 19 61.8
Trapeziticus 13 36.5
Aegineticus 13 42.0
To Demonicus 18 58.3
Against the Sophists 16 113.5
Busiris 27 91.8
Plataicus 21 61.5
To Nicocles 31 96.0
Nicocles or the Cyprians 34 84.7
Evagoras 43 88.5
Archidamus 51 78.0
On the Peace 65 77.2
Areopagiticus 20 41.2
Antidosis 152 80.8
To Philip 80 85.2
Panathenaicus 146 86.3
Ad Dionysium 1 17.9
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 11 95.2
Ad reges Mytilenaeos 6 86.3
Ad Timotheum 6 72.5
Ad Philippum 6 45.5
Ad Alexandrum 4 140.4
Ad Antipatrum 8 93.3
Ad Philippum 4 89.9
Helen* 37 94.1
Panegyricus* 69 60.4
Sophocles
Trachiniae 20 24.9
Electra 26 26.7
Philoctetes 28 28.5
Tracking Satyrs 4 17.0
Ajax* 19 21.8
Antigone* 23 28.4
Oedipus at Colonus* 22 18.8
Oedipus Tyrannus* 40 38.7
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 2 22.8
Hymn 4 to Hermes 4 42.3
Hymn 19 to Pan 1 156.2
Hymn 5 to Aphrodite* 1 20.2
Hymn 2 to Demeter* 10 26.8
unknown
unknown 10 45.3
unknown 14 53.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 87 18.3
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 46 34.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 85 26.6
De Cherubim 18 23.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 23 24.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 21 18.7
De Posteritate Caini 30 27.7
De Gigantibus 13 40.0
Quod Deus Sit Immutabilis 26 28.9
De Agricultura 36 40.4
De Plantatione 27 30.2
De Ebrietate 34 30.0
De Sobrietate 3 8.7
De Confusione Linguarum 11 11.1
De Migratione Abrahami 28 22.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 33 21.2
De Congressu Eruditionis Gratia 20 22.9
De Fuga Et Inventione 13 12.1
De Mutatione Nominum 21 16.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 70 27.7
De Abrahamo 44 33.1
De Josepho 39 30.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 108 34.8
De Decalogo 30 35.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 208 36.8
De Virtutibus 42 34.9
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 25 28.0
Quod Omnis Probus Liber Sit 28 37.3
De Vita Contemplativa 16 35.3
De Aeternitate Mundi 29 32.1
In Flaccum 21 23.8
Legatio Ad Gaium 58 33.5
Aristophanes
Lysistrata 14 15.9
Ecclesiazusae 22 26.1
Birds* 23 19.5
Clouds* 21 19.8
Frogs* 14 14.0
Hesiod
Sheild of Heracles 2 26.5
Theogony* 20 25.8
Works and Days* 8 58.8
Antiphon
On the murder of Herodes 29 42.2
New Testament
Gospel according to Matthew 30 15.4
Mark 23 19.1
Gospel of Luke 10 4.8
Acts 8 4.1
1 Corinthians 23 31.7
Second Corinthians 4 8.3
Epistle to the Galatians 2 8.3
Letter to the Philippians 1 5.7
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 1 5.9
Letter to the Hebrews 2 3.8
James 1 5.4
Revelation 18 17.2
Gospel according to John* 32 19.0
Xenophon
Hellenica 355 50.1
Memorabilia 254 65.3
Economics 89 45.7
Symposium 47 45.3
Apology 10 45.2
Cyropaedia 482 56.3
Hiero 27 42.1
Constitution of the Lacedaimonians 34 64.2
Ways and Means 11 26.7
On the Cavalry Commander 30 48.4
On the Art of Horsemanship 25 33.3
On Hunting 37 38.2
Agesilaus* 16 20.3
Anabasis* 359 58.6
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.4
Adhortatio ad artes addiscendas 31 61.5
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 7 49.6
De sectis ad eos qui introducuntur 35 55.8
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 51 42.3
Ars Medica 52 32.3
De elementis ex Hippocrate 75 54.1
De temperamentis 115 41.5
De naturalibus facultatibus 166 50.2
De anatomicis administrationibus 325 41.5
De ossibus ad tirones 38 54.7
De venarum arteriarumque dissectione 51 67.8
De nervorum dissectione 25 69.5
De instrumento odoratus 14 33.8
De uteri dissectione 23 70.1
De usu partium corporis humani I-XI 845 43.5
De motu musculorum 76 51.4
De victu attenuante 43 68.0
De victu attenuante 43 68.2
De utilitate respirationis 23 37.9
De semine 87 41.5
De foetuum formatione 56 71.6
An in arteriis sanguis contineatur 15 31.7
De optima corporis nostri constitutione 8 44.7
De bono habitu 2 23.8
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 29 33.7
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 49 58.4
De atra bile 20 31.5
De usu pulsuum 31 69.0
De placitis Hippocratis et Platonis 454 47.0
De parvae pilae exercitio 17 99.1
De parvae pilae exercitio 18 103.4
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 249 37.2
De rebus boni malique suci 61 61.7
De ptisana 9 40.7
De morborum differentiis 22 32.5
De causis morborum 20 33.3
De symptomatum differentiis 26 39.1
De symptomatum causis 99 34.0
De differentiis febrium 99 47.8
De morborum temporibus 32 59.5
De totius morbi temporibus 16 44.0
De typis 6 39.7
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 36 64.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 30 32.7
De comate secundum Hippocratem 18 54.6
De marcore 32 55.0
De tumoribus praeter naturam 21 50.5
De inaequali intemperie 16 51.1
De difficultate respirationis 128 39.9
De locis affectis 295 42.6
De pulsibus ad tirones 37 63.1
De differentiis pulsuum 231 53.2
De dignoscendis pulsibus 146 46.3
De causis pulsuum 105 33.0
De praesagitione ex pulsibus 156 43.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 63 40.6
De crisibus 134 39.0
De diebus decretoriis 135 49.5
De methodo medendi 728 46.3
Ad Glauconem de methodo medendi 131 58.2
De venae sectione adversus Erasistratum 33 55.0
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 53 58.0
De curandi ratione per venae sectionem 44 43.7
De purgantium medicamentorum facultate 27 89.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 8 40.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 6 43.4
Pro puero epileptico consilium 28 85.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 587 45.0
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1,047 82.2
De compositione medicamentorum per genera 680 71.8
De antidotis 165 68.0
De theriaca ad Pisonem 68 53.5
Institutio logica 29 32.6
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 9 33.9
De praenotione ad Epigenem 55 49.7
De substantia facultatum naturalium fragmentum 8 57.3
In Hippocratis De natura hominis 148 59.7
In Hippocratis De victu acutorum 311 45.7
In Hippocratis Epidemiarum I 787 49.8
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 365 37.7
Adversus Lycum 66 86.0
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 34 45.1
In Hippocratis De articulis 254 40.6
In Hippocratis De fracturis 191 45.2
In Hippocratis De officina medici 170 40.7
De musculorum dissectione ad tirones 76 51.8
De consuetudinibus 19 47.1
De experientia medica 3 28.9
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 12 64.3
De temperamentis 115 40.9
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 40 62.3
De plenitudine 56 49.9
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 2 29.9
In Hippocratis Prognosticum 183 42.0
Plato
Phaedo 225 95.7
Cratylus 124 62.3
Theaetetus 242 98.7
Sophist 106 60.3
Statesman 103 55.7
Parmenides 320 190.3
Philebus 87 44.6
Phaedrus 139 76.7
Alcibiades 1 86 75.3
Alcibiades 2 33 72.5
Hipparchus 15 61.3
Lovers 22 84.8
Theages 39 102.8
Charmides 114 126.7
Laches 73 87.6
Lysis 42 56.1
Definitiones 1 5.5
Apology* 83 95.8
Crito* 41 89.0
Euthyphro* 35 62.5
Republic* 789 82.4
Symposium* 165 87.8
Lucian of Samosata
Cataplus 14 34.9
Juppiter confutatus 6 25.9
Juppiter tragoedus 43 65.2
Gallus 37 65.3
Prometheus 15 62.5
Prometheus 16 65.7
Icaromenippus 17 32.4
Timon 23 38.3
Charon sive contemplantes 16 36.8
Vitarum auctio 24 66.1
Revivescentes sive piscator 29 44.0
Bis accusatus sive tribunalia 23 38.8
De sacrificiis 5 27.4
De sacrificiis 5 27.4
Adversus indoctum et libros multos ementem 17 43.8
Somnium sive vita Luciani 6 33.0
De parasito sive artem esse parasiticam 56 83.4
Philopseudes sive incredulus 34 54.7
Dearum judicium 8 38.1
De mercede conductis potentium familiaribus 59 82.3
De morte Peregrini 21 48.5
Fugitivi 13 40.3
Toxaris vel amicitia 58 60.4
De saltatione 30 42.6
Lexiphanes 16 61.1
Eunuchus 4 29.7
De astrologia 27 139.8
Pseudologista 17 42.7
Deorum concilium 15 80.5
Tyrannicida 13 44.4
Abdicatus 18 37.0
Dialogi Marini 22 52.8
Arrian
Anabasis 607 76.0
Indica 115 84.6
Cynegeticus 23 37.6
Periplus Ponti Euxini 30 70.4
Tactica 77 84.5
Acies Contra Alanos 1 8.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 185 42.4
Aeschylus
Suppliant Maidens 13 27.3
Suppliant Maidens 14 25.8
Persians 15 26.5
Prometheus Bound 16 27.7
Prometheus Bound 16 26.2
Seven Against Thebes 16 32.1
Agamemnon 28 35.1
Agamemnon 30 34.3
Libation Bearers 18 34.2
Eumenides* 15 29.4
Persians* 15 29.5
Aristotle
Analytica priora 281 45.0
Analytica priora 282 44.2
De anima 113 52.5
De anima 114 51.3
Res Publica Atheniensium 80 51.6
Res Publica Atheniensium 2 20.1
Categoriae 81 75.3
De divinatione per somnum 7 58.4
Historia animalium 555 60.9
De insomniis 17 69.1
De interpretatione 24 36.7
De iuventute et senectute, De vita et morte 9 46.7
De longitudine et brevitate vitae 10 55.4
Magna Moralia 147 59.2
De memoria et reminiscentia 18 68.6
Meteorologica 140 41.3
De partibus animalium 188 49.5
Physica 387 65.3
Ars Poetica 62 57.7
De respiratione 25 41.2
De sophisticis elenchis 48 32.9
De sensu et sensibilibus 52 65.0
De somno et vigilia 18 60.0
Topica 169 36.9
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 18 69.7
Physica (textus alter) 16 66.6
Ars Poetica* 62 57.7
Aristoxenus
Harmonics 30 20.6
Agathemerus
Geographiae informatio 4 22.4
Theophrastus
Characters 17 24.5
Aesop
Fabulae 177 41.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 80 30.6
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 142 8.0
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 66 18.0
Pausanias
Description of Greece 1,063 47.3
Old Testament
Genesis 4 1.2
Exodus 4 1.6
Leviticus 1 0.5
Numbers 2 0.8
Deuteronomium 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 6 3.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 6 3.0
unknown 5 2.5
Isaias 11 2.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
pseudo-Galen
De fasciis 39 50.4
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 37 34.2
Introductio seu medicus 35 19.3
De remediis parabilibus 731 237.0
De theriaca ad Pamphilianum 12 60.3
De optima secta ad Thrasybulum 63 35.2
Lysias
Funeral Oration 19 44.4
Against Simon: Defense 16 69.2
On A Wound By Premeditation 5 48.3
For Callias 2 78.4
Against Andocides 9 32.1
On the Olive Stump 13 60.3
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 2 17.4
For The Soldier 1 10.4
Against Theomnestus 1 3 18.5
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Eratosthenes 14 26.8
Against Alcibiades 1 23 88.3
Against Alcibiades 2 4 61.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 7 57.7
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 5 34.8
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 15 45.2
For Polystratus 9 43.8
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 8 57.2
Against The Corn-Dealers 7 57.6
Against Pancleon 6 71.8
Against Pancleon 6 71.8
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 12 76.1
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 11 52.7
On the Scrutiny of Evandros 11 73.7
Against Epicrates and his Fellow-envoys 5 61.7
Against Ergocles 5 51.7
Against Philocrates 3 42.8
Against Nicomachus 4 19.8
Against Philon, On his Scrutiny 10 50.7
Against Diogeiton 3 16.8
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 2 33.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 17 32.6
Olympic Oration 1 23.0
On the Murder of Eratosthenes* 9 35.0
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 218 41.2
Adversus Mathematicos 435 39.2
Apollodorus
Library 28 10.1
Epitome 16 19.7
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 4 35.1
Samnite History 17 47.5
Gallic History 6 28.6
Sicily and the Other Islands 2 20.4
Wars in Spain 65 39.4
Hannibalic War 31 30.8
Punic Wars 73 27.5
Numidian Affairs 1 27.5
Macedonian Affairs 10 26.2
Illyrian Wars 16 32.2
Syrian Wars 39 27.2
Civil Wars 391 32.1
Mithridatic Wars 78 31.2
Artemidorus
Onirocriticon 303 46.5
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 95 26.6
Clement of Alexandria
Protrepticus 74 32.1
Paedagogus 130 22.9
Stromata Books 7-8 91 31.5
Eclogae propheticae 15 29.8
Quis dives salvetur 20 21.3
Excerpta ex Theodoto 13 17.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 64 22.4
Vita Hippocratis 6 121.0
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 9 96.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 4 16.0
Encomium of Helen* 5 35.8
Alcidamas
Peri Sophiston 6 27.2
Odysseus 12 30.6
Dio Chrysostom
Orationes 1,117 60.0
Babrius
Fabulae Aesopeae 56 48.4
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 354 48.2
Polyaenus Macedo
Strategemata 166 26.8
Excerpta Polyaeni 39 24.0
Hippocrates
De prisca medicina 56 98.4
De aere, aquis, locis 16 20.8
Prognosticon 30 55.5
De diaeta in morbis acutis 42 65.1
De diaeta acutorum (spurium) 26 46.3
Epidemiarum 204 49.0
De capitis vulneribus 38 73.2
De fracturis 112 95.2
De articulis 120 53.5
Vectiarius 21 40.3
Aphorismi 19 25.5
Iusiurandum 2 78.4
De humoribus 33 143.9
Prorrheticon I 79 80.4
Coa praesagia 48 41.4
De arte 19 69.2
De natura hominis 16 40.4
De salubri diaeta 6 41.5
De flatibus 15 52.0
De liquidorum usu 11 76.2
De morbis I 211 60.1
De genitura 7 35.1
De natura pueri 18 24.3
De affectionibus 41 54.6
De locis in homine 57 68.2
De morbo sacro 29 59.1
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 6 37.3
De diaeta 84 42.4
De affectionibus interioribus 85 53.1
De natura muliebri 20 17.4
De octimestri partu 6 76.5
De muliebribus 223 46.7
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 21 63.8
De exsectione foetus 1 21.3
De anatomia 3 133.9
De dentitione 2 58.8
De glandulis 32 179.7
De carnibus 37 107.6
De corde 4 39.8
De alimento 17 125.0
De visu 5 64.7
De natura ossium 16 49.9
De medico 6 38.4
De habitu decenti 5 34.6
De crisibus 11 54.6
De diebus criticis 4 31.1
Epistulae, Decretum, Orationes 53 46.2
De officina medici 13 57.0
De ulceribus 30 84.9
Praeceptiones 1 7.4
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 53 27.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 25 14.3
Justin Martyr
Apology 39 26.8
Apologia secunda 14 42.6
Apologia secunda 14 42.6
Dialogue with Trypho 178 33.4
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 4 15.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 339 45.0
unknown
unknown 166 26.8
unknown 39 24.0
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 36 21.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,427 67.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 493 30.3
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 812 42.5
In Librum De Sensu Commentarium 314 59.1
Problems and Solutions 15 39.3
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 278 36.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 286 33.0
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 14 86.1
Anubion Poeta Astrologus, 1st century CE
Fragmenta 1 123.5
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
De Resurrectione 28 31.1
De Resurrectione 29 32.0
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 6 5.9
De Sphaera Quae Movetur 7 17.0
Barnabae epistula
Barnabae epistula 6 8.7
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 4 18.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 6 21.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Anonymus
Didache XII Apostolorum 7 31.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 124 31.5
Heraclides Ponticus
Epitoma to Res Publica Atheniensium 1 29.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 42 15.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 1 9.3
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 78 36.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 13 20.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 9 25.3
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 4 18.8
Oracula Sibyllina
Oracula 109 41.2
Fragmenta 1 16.1
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 66 28.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 5 7.0
The Testament of Abraham Recension B 5 15.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 120 31.6
Theophilus
Ad Autolycum 20 9.2
Ad Autolycum 21 9.7
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 25 21.1
Vita Aesopi (fort. auctore Aphthonio) 2 67.3
Βιβλίον μυθικὸν τοῦ Αἰσώπου 1 66.2
Tatianus
Oratio ad Graecos 13 12.9
Euclid
Elements 155 9.4
Data 13 6.6
Data (demonstrationes alterae) 20 47.2
Plotinus
Enneades 2,632 116.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 143 48.1
In Aristotelis Physica Paraphrasis 475 54.9
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 307 53.8
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 73 48.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 212 28.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,050 45.2
Historia Ecclesiastica 329 33.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 31 40.0
Demonstratio Evangelica 345 21.6
De Ecclesiastica Theologia 16 9.9
De Theophania (Fragmenta) 14 17.0
Onomasticon 41 32.6
Vita Constantini 80 21.0
Oration of Constantine 16 14.1
De Laudibus Constantini 47 24.3
Historia Ecclesiastica 341 34.4
Epiphanius
Ancoratus 115 28.7
Panarion (Adversus Haereses) 722 37.7
Anacephalaeosis [Sp.] 23 76.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 43 27.8
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 12 57.4
De Theologia (Orat. 28) 40 54.0
De Filio (Orat. 29) 9 18.2
De Filio (Orat. 30) 21 41.7
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 42 67.4
Carmina moralia 1 70.9
Iamblichus
Protrepticus 199 72.4
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 216 65.4
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 144 29.4
Zetemata codicis Vaticani 26 25.5
Isagoge Sive Quinque Voces 47 78.6
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 165 66.9
Marcellus
Fragmenta 18 15.6
Origen
Contra Celsum 599 35.9
Commentarii In Evangelium Joannis 241 14.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 36 15.5
Exhortatio ad martyrium 20 16.0
De oratione 25 8.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 49 19.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 15 18.3
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 13 12.3
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 10 26.7
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 5 23.7
Homiliae In Lucam 27 15.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 17 12.3
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 90 28.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 45 20.0
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 208 22.7
Epistula ad Africanum 12 25.4
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 9 19.7
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 414 36.8
Eunapius
Vitae Sophistarum 4 50.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 145 46.8
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 161 22.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 161 23.2
Libanius
Epistulae 1-1544 449 36.1
Oratio 1 64 28.2
Oratio 3 5 25.5
Oratio 4 6 25.1
Oratio 5 5 17.8
Oratio 6 2 18.9
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 10 45.1
Oratio 11 62 39.8
Oratio 26 8 28.1
Oratio 27 12 32.4
Oratio 28 11 50.0
Oratio 29 10 32.6
Oratio 30 16 30.7
Oratio 31 13 34.2
Oratio 32 8 31.6
Oratio 33 15 37.7
Oratio 34 4 15.7
Oratio 35 13 49.2
Oratio 36 5 34.6
Oratio 38 8 39.4
Oratio 39 6 29.8
Oratio 40 9 36.0
Oratio 41 3 16.7
Oratio 42 17 35.4
Oratio 43 12 56.3
Oratio 45 9 27.8
Oratio 46 12 30.2
Oratio 47 17 49.2
Oratio 48 10 27.7
Oratio 49 8 26.2
Oratio 50 12 40.3
Oratio 51 10 34.8
Oratio 52 8 17.2
Oratio 53 10 36.9
Oratio 54 19 31.3
Oratio 55 9 30.5
Oratio 56 5 22.2
Oratio 57 16 37.7
Oratio 59 16 11.9
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 9 56.7
Oratio 62 12 22.1
Oratio 63 9 26.0
Oratio 64 30 28.0
Declamatio 1 55 36.2
Declamatio 2 11 36.8
Declamatio 3 2 8.0
Declamatio 4 21 28.9
Declamatio 5 19 24.1
Declamatio 6 14 24.9
Declamatio 7 6 30.6
Declamatio 8 8 31.3
Declamatio 9 10 24.9
Declamatio 10 16 42.3
Declamatio 11 8 28.2
Declamatio 12 5 11.9
Declamatio 13 30 53.3
Declamatio 14 12 38.5
Declamatio 16 22 32.3
Declamatio 17 18 27.2
Declamatio 18 21 81.2
Declamatio 19 9 24.9
Declamatio 20 4 14.5
Declamatio 21 14 45.0
Declamatio 22 10 30.1
Declamatio 23 43 52.3
Declamatio 24 4 16.4
Declamatio 25 4 10.8
Declamatio 26 11 29.2
Declamatio 27 3 14.7
Declamatio 28 3 17.5
Declamatio 29 6 25.4
Declamatio 30 17 32.4
Declamatio 31 18 42.0
Declamatio 32 16 36.5
Declamatio 33 11 27.3
Declamatio 34 59 48.6
Declamatio 35 15 50.7
Declamatio 37 7 23.1
Declamatio 38 10 26.3
Declamatio 39 19 55.4
Declamatio 40 14 19.7
Declamatio 41 24 59.6
Declamatio 42 10 21.4
Declamatio 44 23 39.2
Declamatio 46 6 17.4
Declamatio 47 15 33.8
Declamatio 48 12 22.6
Declamatio 49 10 15.0
Declamatio 50 9 23.9
Declamatio 51 3 27.8
Characteres Epistolici [Sp.] 8 34.1
Oratio 2 10 25.4
Oratio 37 4 22.2
Oratio 58 14 44.3
Declamatio 15 17 31.5
Declamatio 36 6 15.5
Declamatio 43 27 44.0
Declamatio 45 9 37.1
unknown
unknown 5 35.8
unknown 4 16.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 166 15.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 49 26.6
Anna Comnena
Alexias 391 28.0
Alexias 378 26.8
Alexias 378 26.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 101 19.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 73 14.5
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 53 18.6
De Libero Arbitrio 9 11.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 3 15.6
Fragmenta In Job (In Catenis) 3 18.6
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 2 16.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 56 23.3
Narrationes de Syntipa 18 15.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,080 31.6
Annals of Rome 220 23.6
Argumenta 18 7.7
Chronologia 1 13.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 47 42.5
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1,470 53.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,406 80.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,549 56.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 518 36.7
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 322 47.0
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 458 27.3
unknown 599 41.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 599 41.7
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 216 40.0
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 585 52.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,384 56.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1,703 53.8
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 432 44.2
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 215 61.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 116 39.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 318 32.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 125 36.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 399 51.5
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,195 63.8
Olympiodorus
Prolegomena 210 33.7
In Aristotelis Meteora Commentaria 315 27.8
Elias
In Porphyrii Isagogen 180 50.5
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 290 49.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 304 39.0
Agathias Scholasticus
Historiae 238 40.9
Epigrammata 13 22.0
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 202 55.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 392 54.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 930 36.7
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 577 55.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 278 52.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 296 44.8
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 95 31.4
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 95 31.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 296 44.8
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 941 55.6
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 21 76.7
Zosimus
Historia Nova 186 30.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 163 24.2
Historia Ecclesiastica 161 24.6
Historia Religiosa 168 37.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 213 7.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 130 16.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 112 20.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 31 24.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 64 12.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 131 16.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 6 18.6
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 8 22.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 231 18.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 49 9.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 270 24.8
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 71 20.5
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 103 36.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 71 17.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 50 25.4
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 24 16.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 12 12.0