35777. εὐκολία

contentedness, good temper
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus790.0

Editions by Text Group (35)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 1 0.8
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
De Vita Contemplativa 1 2.2
In Flaccum 1 1.1
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
Plato
Alcibiades 1 1 0.9
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Declamatio 23 1 1.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 5 0.3
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 4 0.7
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 5 1.0
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5

Passages (1 of 61)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
49 word list | read 1