3572. ἀλλά

otherwise, but
logeion_003
 countfreq. per 10K
core6,35146.9
corpus117,06254.6

Editions by Text Group (847)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 14 21.9
De spiritu 24 67.2
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 26 11.2
Hegemonius
Acta Archelai 3 12.6
Euripides
Heracles 44 50.5
Bacchae* 40 48.1
Heracles* 44 50.4
Plutarch
Theseus 38 49.2
unknown 56 61.8
unknown 12 101.6
unknown 70 72.4
unknown 55 72.2
Comparison of Lycurgus and Numa 17 104.4
Solon 62 69.1
Publicola 49 83.4
Comparison of Solon and Publicola 6 61.0
unknown 42 50.8
unknown 48 43.2
Fabius Maximus 59 75.2
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 8 106.2
Alcibiades 70 66.3
unknown 68 70.9
unknown 13 117.9
unknown 60 64.3
unknown 68 68.0
unknown 5 100.6
unknown 57 59.0
unknown 116 57.3
Pericles* 58 55.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 491 19.9
Deipnosophistae 492 19.7
Isocrates
Against Euthynus 9 75.8
Against Callimachus 41 108.3
Against Lochites 13 108.9
On the team of horses 25 81.4
Trapeziticus 21 58.9
Aegineticus 31 100.2
To Demonicus 30 97.2
Against the Sophists 15 106.4
Busiris 36 122.4
Plataicus 38 111.2
To Nicocles 45 139.4
Nicocles or the Cyprians 54 134.6
Evagoras 59 121.5
Archidamus 67 102.4
On the Peace 90 106.8
Areopagiticus 59 121.5
Antidosis 181 96.2
To Philip 91 96.9
Panathenaicus 191 112.9
Ad filios Jasonis 7 76.6
Ad Archidamum 4 34.6
Ad reges Mytilenaeos 3 43.2
Ad Timotheum 1 12.1
Ad Philippum 15 113.8
Ad Alexandrum 2 70.2
Ad Antipatrum 6 70.0
Ad Philippum 1 22.5
Helen* 40 101.7
Panegyricus* 109 95.4
Sophocles
Trachiniae 72 89.7
Electra 98 100.7
Philoctetes 108 109.8
Tracking Satyrs 13 55.3
Ajax* 78 89.7
Antigone* 70 86.5
Oedipus at Colonus* 93 79.5
Oedipus Tyrannus* 91 88.1
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 4 45.5
Hymn 4 to Hermes 2 21.1
Hymn 5 to Aphrodite* 3 60.6
Hymn 2 to Demeter* 19 51.0
unknown
unknown 12 54.4
unknown 21 80.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 100 21.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 50 37.7
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 285 89.2
De Cherubim 42 55.8
De Sacrificiis Abelis Et Caini 64 68.2
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 76 67.6
De Posteritate Caini 63 58.2
De Gigantibus 21 64.5
Quod Deus Sit Immutabilis 62 68.9
De Agricultura 70 78.6
De Plantatione 63 70.5
De Ebrietate 84 74.0
De Sobrietate 24 69.6
De Confusione Linguarum 77 77.5
De Migratione Abrahami 85 69.2
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 108 69.5
De Congressu Eruditionis Gratia 58 66.4
De Fuga Et Inventione 70 65.3
De Mutatione Nominum 88 68.5
De Somniis (Lib. I-Ii) 211 83.6
De Abrahamo 105 78.9
De Josepho 100 79.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 220 70.8
De Decalogo 54 64.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 398 70.4
De Virtutibus 106 88.1
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 52 58.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 59 78.6
De Vita Contemplativa 38 83.9
De Aeternitate Mundi 61 67.5
In Flaccum 58 65.7
Legatio Ad Gaium 127 73.3
Aristophanes
Lysistrata 118 133.9
Ecclesiazusae 109 129.2
Birds* 95 80.6
Clouds* 125 117.7
Frogs* 110 109.6
Hesiod
Sheild of Heracles 2 26.5
Theogony* 22 28.4
Works and Days* 6 44.1
Antiphon
On the murder of Herodes 47 68.4
New Testament
Gospel according to Matthew 37 18.9
Mark 44 36.6
Gospel of Luke 35 16.8
Acts 30 15.5
Epistle to the Romans 69 90.6
1 Corinthians 72 99.3
Second Corinthians 69 144.0
Epistle to the Galatians 23 95.4
Ephesians 13 50.2
Letter to the Philippians 15 85.7
Letter to the Colossians 3 17.8
First Letter to the Thessalonians 13 82.0
Second Letter to the Thessalonians 5 54.5
First Timothy 12 70.7
Second Timothy 12 90.9
Epistle of Paul to Titus 4 58.1
Epistle to Philemon 2 56.0
Letter to the Hebrews 16 30.7
James 5 27.2
First Epistle of Peter 16 90.4
Second Epistle of Peter 6 51.6
First John 13 56.0
Second Epistle of John 4 159.4
Third Letter of John 3 128.8
Letter of Jude 2 41.8
Revelation 13 12.4
Gospel according to John* 102 60.4
Xenophon
Hellenica 229 32.3
Memorabilia 299 76.9
Economics 120 61.6
Symposium 89 85.8
Apology 26 117.6
Cyropaedia 451 52.7
Hiero 58 90.5
Constitution of the Lacedaimonians 21 39.6
Ways and Means 22 53.4
On the Cavalry Commander 14 22.6
On the Art of Horsemanship 25 33.3
On Hunting 25 25.8
Agesilaus* 60 76.0
Anabasis* 284 46.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 48 95.1
Adhortatio ad artes addiscendas 56 111.1
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 12 85.0
De sectis ad eos qui introducuntur 51 81.3
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 81 67.2
Ars Medica 64 39.8
De elementis ex Hippocrate 100 72.1
De temperamentis 235 84.8
De naturalibus facultatibus 270 81.6
De anatomicis administrationibus 323 41.3
De ossibus ad tirones 28 40.3
De venarum arteriarumque dissectione 24 31.9
De nervorum dissectione 10 27.8
De instrumento odoratus 27 65.3
De uteri dissectione 18 54.8
De usu partium corporis humani I-XI 1,441 74.1
De motu musculorum 95 64.3
De victu attenuante 58 91.7
De victu attenuante 57 90.4
De utilitate respirationis 62 102.2
De semine 167 79.6
De foetuum formatione 44 56.2
An in arteriis sanguis contineatur 48 101.4
De optima corporis nostri constitutione 10 55.9
De bono habitu 10 119.0
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 56 65.0
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 58 69.1
De atra bile 44 69.2
De usu pulsuum 31 69.0
De placitis Hippocratis et Platonis 673 69.6
De parvae pilae exercitio 7 40.8
De parvae pilae exercitio 7 40.2
De venereis 2 53.6
De venereis 2 50.6
De sanitate tuenda 375 56.0
De rebus boni malique suci 62 62.7
De ptisana 23 104.1
De dignotione ex insomniis 2 39.9
De morborum differentiis 40 59.1
De causis morborum 26 43.3
De symptomatum differentiis 51 76.7
De symptomatum causis 169 58.1
De differentiis febrium 122 58.9
De morborum temporibus 28 52.1
De totius morbi temporibus 21 57.8
De typis 5 33.1
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 31 55.8
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 80 87.2
De comate secundum Hippocratem 33 100.1
De marcore 44 75.6
De tumoribus praeter naturam 35 84.2
De inaequali intemperie 22 70.2
De difficultate respirationis 266 82.9
De locis affectis 413 59.7
De pulsibus ad tirones 33 56.2
De differentiis pulsuum 353 81.3
De dignoscendis pulsibus 288 91.2
De causis pulsuum 247 77.5
De praesagitione ex pulsibus 215 59.7
Synopsis librorum suorum de pulsibus 80 51.6
De crisibus 217 63.2
De diebus decretoriis 232 85.1
De methodo medendi 1,050 66.8
Ad Glauconem de methodo medendi 141 62.6
De venae sectione adversus Erasistratum 59 98.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 72 78.7
De curandi ratione per venae sectionem 49 48.6
De purgantium medicamentorum facultate 31 103.2
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 10 50.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 7 50.6
Pro puero epileptico consilium 23 70.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 863 66.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 300 23.5
De compositione medicamentorum per genera 322 34.0
De antidotis 36 14.8
De theriaca ad Pisonem 33 26.0
Institutio logica 49 55.1
De sophismatis seu captionibus penes dictionem 3 11.3
De praenotione ad Epigenem 40 36.1
De substantia facultatum naturalium fragmentum 11 78.7
In Hippocratis De natura hominis 85 34.3
In Hippocratis De victu acutorum 206 30.3
In Hippocratis Epidemiarum I 846 53.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 556 57.4
Adversus Lycum 63 82.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 65 86.3
In Hippocratis De articulis 310 49.5
In Hippocratis De fracturis 229 54.2
In Hippocratis De officina medici 221 52.9
De musculorum dissectione ad tirones 54 36.8
De consuetudinibus 24 59.5
De experientia medica 15 144.4
De causis respirationis 1 14.7
De optima doctrina 13 69.7
De temperamentis 237 84.3
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 35 54.5
De plenitudine 81 72.2
De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione 3 44.9
In Hippocratis Prognosticum 230 52.8
Plato
Phaedo 118 50.2
Cratylus 163 81.9
Theaetetus 218 88.9
Sophist 102 58.0
Statesman 93 50.3
Parmenides 127 75.5
Philebus 116 59.5
Phaedrus 138 76.1
Alcibiades 1 120 105.1
Alcibiades 2 45 98.8
Hipparchus 31 126.6
Lovers 16 61.7
Theages 35 92.3
Charmides 102 113.4
Laches 95 114.0
Lysis 80 106.8
Apology* 83 95.8
Crito* 54 117.2
Euthyphro* 81 144.5
Republic* 840 87.7
Symposium* 169 89.9
Lucian of Samosata
Cataplus 22 54.9
Juppiter confutatus 18 77.8
Juppiter tragoedus 31 47.0
Gallus 25 44.1
Prometheus 16 66.6
Prometheus 20 82.1
Icaromenippus 18 34.3
Timon 37 61.6
Charon sive contemplantes 27 62.0
Vitarum auctio 22 60.6
Revivescentes sive piscator 51 77.3
Bis accusatus sive tribunalia 41 69.2
De sacrificiis 8 43.9
De sacrificiis 8 43.8
Adversus indoctum et libros multos ementem 24 61.8
Somnium sive vita Luciani 11 60.5
De parasito sive artem esse parasiticam 62 92.3
Philopseudes sive incredulus 29 46.6
Dearum judicium 20 95.2
De mercede conductis potentium familiaribus 32 44.6
De morte Peregrini 18 41.6
Fugitivi 19 58.8
Toxaris vel amicitia 42 43.7
De saltatione 33 46.9
Lexiphanes 15 57.3
Eunuchus 9 66.9
De astrologia 22 113.9
Pseudologista 19 47.7
Deorum concilium 9 48.3
Tyrannicida 21 71.7
Abdicatus 25 51.4
Dialogi Marini 36 86.4
Arrian
Anabasis 274 34.3
Indica 70 51.5
Cynegeticus 50 81.7
Periplus Ponti Euxini 13 30.5
Tactica 37 40.6
Acies Contra Alanos 3 24.6
Apollonius, Dyscolus
De constructione 169 38.7
Aeschylus
Suppliant Maidens 3 6.3
Suppliant Maidens 20 36.9
Persians 25 44.1
Prometheus Bound 7 12.1
Prometheus Bound 33 54.0
Seven Against Thebes 4 8.0
Agamemnon 8 10.0
Agamemnon 27 30.8
Libation Bearers 3 5.7
Eumenides* 2 3.9
Persians* 7 13.8
Aristotle
Analytica priora 157 25.1
Analytica priora 382 59.9
De anima 187 86.9
De anima 203 91.3
Res Publica Atheniensium 24 15.5
Res Publica Atheniensium 5 50.2
Categoriae 31 28.8
De divinatione per somnum 10 83.4
Historia animalium 467 51.2
De insomniis 19 77.2
De interpretatione 30 45.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 9 46.7
De longitudine et brevitate vitae 8 44.3
Magna Moralia 246 99.1
De memoria et reminiscentia 19 72.4
Meteorologica 197 58.2
De partibus animalium 199 52.4
Physica 540 91.1
Ars Poetica 41 38.2
De respiratione 30 49.4
De sophisticis elenchis 78 53.4
De sensu et sensibilibus 54 67.5
De somno et vigilia 10 33.3
Topica 115 25.1
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 34 131.7
Physica (textus alter) 17 70.8
Ars Poetica* 41 38.2
Aristoxenus
Harmonics 53 36.4
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Theophrastus
Characters 21 30.3
Aesop
Fabulae 235 54.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 84 32.2
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 214 12.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 56 15.3
Pausanias
Description of Greece 245 10.9
Old Testament
Genesis 24 7.5
Exodus 11 4.5
Leviticus 5 2.6
Numbers 13 5.4
Deuteronomium 16 7.1
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 14 10.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 2 1.3
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 21 10.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 7 4.1
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 9 4.6
unknown 15 7.6
Isaias 56 14.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 8 4.4
pseudo-Galen
De fasciis 12 15.5
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 67 62.0
Introductio seu medicus 19 10.5
De remediis parabilibus 11 3.6
De theriaca ad Pamphilianum 3 15.1
De optima secta ad Thrasybulum 150 83.7
Lysias
Funeral Oration 33 77.0
Against Simon: Defense 13 56.3
On A Wound By Premeditation 14 135.1
For Callias 2 78.4
Against Andocides 32 114.1
On the Olive Stump 11 51.0
Accusation of Calumny Against Fellow-Members of a Society 5 43.6
For The Soldier 4 41.7
Against Theomnestus 1 20 123.1
Against Theomnestus 2 12 202.0
Against Eratosthenes 46 88.2
Against Eratosthenes 46 88.2
Against Alcibiades 1 19 72.9
Against Alcibiades 2 4 61.9
Before the Council: In Defense of Mantitheus at His Scrutiny 11 90.6
On The Property Of Eraton: Against the Treasury 2 31.6
On the Confiscation of the Property Of The Brother Of Nicias 13 90.5
On the Property of Aristophanes: Against the Treasury 34 102.6
For Polystratus 28 136.2
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 10 71.5
Against The Corn-Dealers 8 65.8
Against Pancleon 2 23.9
Against Pancleon 2 23.9
On The Refusal Of A Pension to the Invalid 20 126.8
Defense Against a Charge of Subverting the Democracy 14 67.1
On the Scrutiny of Evandros 15 100.5
Against Epicrates and his Fellow-envoys 12 148.0
Against Ergocles 10 103.3
Against Philocrates 6 85.6
Against Nicomachus 19 93.9
Against Philon, On his Scrutiny 20 101.4
Against Diogeiton 8 44.7
Against The Subversion of the Ancestral Constitution of Athens 4 67.2
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 16 30.7
Olympic Oration 2 46.1
On the Murder of Eratosthenes* 15 58.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 24.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 303 57.3
Adversus Mathematicos 719 64.8
Apollodorus
Library 24 8.6
Epitome 3 3.7
Appianus of Alexandria
Kings 2 25.3
Italy 4 35.1
Samnite History 10 27.9
Gallic History 3 14.3
Sicily and the Other Islands 1 10.2
Wars in Spain 25 15.2
Hannibalic War 12 11.9
Punic Wars 73 27.5
Macedonian Affairs 13 34.1
Illyrian Wars 15 30.2
Syrian Wars 31 21.6
Civil Wars 347 28.5
Mithridatic Wars 49 19.6
Artemidorus
Onirocriticon 191 29.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 140 39.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 47 20.4
Paedagogus 196 34.5
Stromata Books 7-8 97 33.6
Eclogae propheticae 20 39.7
Quis dives salvetur 43 45.7
Excerpta ex Theodoto 33 43.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 62 21.7
Vita Hippocratis 3 60.5
Antisthenes
Ajax 3 56.9
Odysseus 5 53.8
Gorgias of Leontini
Defense of Palamedes 24 96.0
Encomium of Helen* 2 14.3
Alcidamas
Peri Sophiston 3 13.6
Odysseus 6 15.3
Dio Chrysostom
Orationes 1,218 65.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 46 39.8
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 602 81.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 160 25.9
Excerpta Polyaeni 45 27.7
Hippocrates
De prisca medicina 15 26.4
De aere, aquis, locis 23 29.9
Prognosticon 10 18.5
De diaeta in morbis acutis 18 27.9
De diaeta acutorum (spurium) 11 19.6
Epidemiarum 51 12.3
De capitis vulneribus 12 23.1
De fracturis 35 29.7
De articulis 69 30.8
Vectiarius 1 1.9
Aphorismi 2 2.7
Lex 1 28.9
De humoribus 4 17.4
Prorrheticon I 14 14.2
Coa praesagia 3 2.6
De arte 22 80.1
De natura hominis 13 32.8
De salubri diaeta 3 20.7
De flatibus 9 31.2
De liquidorum usu 4 27.7
De morbis I 101 28.8
De genitura 8 40.1
De natura pueri 19 25.7
De affectionibus 15 20.0
De locis in homine 27 32.3
De morbo sacro 36 73.4
De haemorrhoidibus 2 21.2
De fistulis 1 6.2
De diaeta 72 36.4
De affectionibus interioribus 35 21.9
De natura muliebri 12 10.4
De octimestri partu 2 25.5
De muliebribus 73 15.3
De virginum morbis 1 22.4
De superfoetatione 12 36.4
De exsectione foetus 1 21.3
De glandulis 10 56.1
De carnibus 13 37.8
De corde 10 99.4
De visu 3 38.8
De natura ossium 3 9.4
De medico 2 12.8
De habitu decenti 4 27.7
De crisibus 6 29.8
De diebus criticis 3 23.3
Epistulae, Decretum, Orationes 74 64.5
De officina medici 1 4.4
De ulceribus 6 17.0
Praeceptiones 4 29.7
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 120 61.1
Anonymus Londinensis
Iatrica 15 8.6
Justin Martyr
Apology 40 27.4
Apologia secunda 10 30.4
Apologia secunda 10 30.4
Dialogue with Trypho 131 24.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 10 37.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 200 26.5
unknown
unknown 160 25.8
unknown 45 27.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 36 21.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2,934 81.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1,049 64.6
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1,224 64.0
In Librum De Sensu Commentarium 394 74.2
Problems and Solutions 10 26.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 671 88.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 478 55.1
pseudo-Hippocrates
De septimestri partu 6 36.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 37 32.1
De Resurrectione 18 20.0
De Resurrectione 18 19.9
Autolycus
De Ortibus et Occasibus 22 21.7
De Sphaera Quae Movetur 18 43.6
Barnabae epistula
Barnabae epistula 21 30.4
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 19 89.9
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 7 25.2
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 23 23.3
Epistula II ad Corinthios 16 51.4
Anonymus
Didache XII Apostolorum 7 31.6
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 37 9.4
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 76 27.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 3 16.3
Ad Magnesios (epist. 2) 7 64.8
Ad Trallianos (epist. 3) 6 61.0
Ad Romanos (epist. 4) 5 48.1
Ad Philadelphios (epist. 5) 3 28.9
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Ad Polycarpum (epist. 7) 2 25.7
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 77 36.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 12 19.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 6 22.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 11 30.9
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 3 14.1
Oracula Sibyllina
Oracula 115 43.5
Fragmenta 2 32.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 108 46.5
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 21 29.5
The Testament of Abraham Recension B 16 48.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 97 25.5
Theophilus
Ad Autolycum 93 42.9
Ad Autolycum 95 44.0
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 59 49.8
Tatianus
Oratio ad Graecos 10 9.9
Euclid
Elements 400 24.3
Data 39 19.7
Data (demonstrationes alterae) 6 14.2
Plotinus
Enneades 1,246 55.2
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 279 93.8
In Aristotelis Physica Paraphrasis 916 106.0
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 602 105.5
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 90 59.5
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 498 66.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1,149 49.4
Historia Ecclesiastica 352 35.8
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 25 32.2
Demonstratio Evangelica 684 42.7
De Ecclesiastica Theologia 79 49.1
De Theophania (Fragmenta) 36 43.8
Onomasticon 6 4.8
Vita Constantini 70 18.4
Oration of Constantine 51 44.9
De Laudibus Constantini 69 35.7
Historia Ecclesiastica 340 34.3
Epiphanius
Ancoratus 260 64.9
Panarion (Adversus Haereses) 1,116 58.3
Anacephalaeosis [Sp.] 6 20.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 38 24.5
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 7 33.5
De Theologia (Orat. 28) 31 41.9
De Filio (Orat. 29) 70 141.6
De Filio (Orat. 30) 39 77.4
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 31 49.8
Iamblichus
Protrepticus 156 56.8
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 205 62.1
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 378 77.2
Zetemata codicis Vaticani 92 90.3
Isagoge Sive Quinque Voces 27 45.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 206 83.5
Marcellus
Fragmenta 70 60.6
Origen
Contra Celsum 651 39.1
Commentarii In Evangelium Joannis 656 40.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 132 56.9
Exhortatio ad martyrium 54 43.2
De oratione 126 44.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 112 43.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 26 31.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 33 31.2
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 22 58.8
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 12 57.0
Fragmentum In Librum Primum Regnorum (In Catenis de Cantico Canticorum) 1 120.5
Homiliae In Lucam 85 49.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 45 32.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 136 43.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 104 46.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 372 40.7
Epistula ad Africanum 18 38.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 2 26.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 7 15.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 155 13.8
Eunapius
Vitae Sophistarum 5 63.3
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 118 38.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 216 30.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 170 24.5
Libanius
Epistulae 1-1544 786 63.2
Oratio 1 86 37.9
Oratio 3 7 35.6
Oratio 4 13 54.5
Oratio 5 9 32.0
Oratio 6 2 18.9
Oratio 7 4 76.5
Oratio 8 2 27.2
Oratio 9 3 32.9
Oratio 10 11 49.6
Oratio 11 88 56.5
Oratio 26 23 80.7
Oratio 27 21 56.8
Oratio 28 21 95.4
Oratio 29 18 58.7
Oratio 30 34 65.2
Oratio 31 25 65.7
Oratio 32 15 59.3
Oratio 33 30 75.4
Oratio 34 27 106.3
Oratio 35 15 56.8
Oratio 36 16 110.7
Oratio 38 10 49.3
Oratio 39 12 59.5
Oratio 40 25 100.0
Oratio 41 2 11.1
Oratio 42 25 52.0
Oratio 43 13 61.0
Oratio 44 1 23.9
Oratio 45 18 55.7
Oratio 46 24 60.3
Oratio 47 23 66.6
Oratio 48 25 69.3
Oratio 49 29 95.0
Oratio 50 19 63.8
Oratio 51 10 34.8
Oratio 52 35 75.3
Oratio 53 21 77.5
Oratio 54 48 79.2
Oratio 55 23 78.0
Oratio 56 21 93.1
Oratio 57 30 70.6
Oratio 59 114 85.0
Oratio 60 2 24.3
Oratio 61 7 44.1
Oratio 62 22 40.4
Oratio 63 20 57.7
Oratio 64 54 50.3
Declamatio 1 117 76.9
Declamatio 2 29 97.0
Declamatio 3 22 87.7
Declamatio 4 53 73.0
Declamatio 5 61 77.3
Declamatio 6 54 96.1
Declamatio 7 10 51.0
Declamatio 8 21 82.2
Declamatio 9 38 94.7
Declamatio 10 38 100.4
Declamatio 11 20 70.4
Declamatio 12 24 57.2
Declamatio 13 69 122.6
Declamatio 14 22 70.7
Declamatio 16 35 51.5
Declamatio 17 62 93.9
Declamatio 18 41 158.5
Declamatio 19 16 44.3
Declamatio 20 28 101.7
Declamatio 21 26 83.5
Declamatio 22 20 60.2
Declamatio 23 96 116.7
Declamatio 24 12 49.3
Declamatio 25 16 43.4
Declamatio 26 22 58.3
Declamatio 27 29 142.3
Declamatio 28 15 87.6
Declamatio 29 22 93.1
Declamatio 30 25 47.6
Declamatio 31 22 51.4
Declamatio 32 48 109.6
Declamatio 33 24 59.7
Declamatio 34 87 71.7
Declamatio 35 31 104.7
Declamatio 37 17 56.2
Declamatio 38 31 81.5
Declamatio 39 27 78.7
Declamatio 40 58 81.7
Declamatio 41 40 99.4
Declamatio 42 40 85.7
Declamatio 44 31 52.8
Declamatio 46 29 84.2
Declamatio 47 28 63.1
Declamatio 48 38 71.5
Declamatio 49 12 18.0
Declamatio 50 31 82.3
Declamatio 51 8 74.1
Characteres Epistolici [Sp.] 14 59.8
Oratio 2 42 106.8
Oratio 37 17 94.4
Oratio 58 26 82.4
Declamatio 15 20 37.1
Declamatio 36 31 80.3
Declamatio 43 52 84.7
Declamatio 45 17 70.0
unknown
unknown 2 14.3
unknown 24 96.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 257 23.4
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 42 22.8
Anna Comnena
Alexias 816 58.3
Alexias 773 54.8
Alexias 773 54.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 61 11.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 175 34.7
unknown 13 105.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 115 40.3
De Libero Arbitrio 41 53.5
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 7 36.4
Fragmenta In Job (In Catenis) 12 74.4
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 6 48.5
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 88 36.7
Narrationes de Syntipa 55 46.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1,147 33.6
Annals of Rome 182 19.6
Argumenta 14 6.0
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 37 33.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2,060 74.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 1,185 67.9
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3,620 80.7
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1,809 128.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 472 68.9
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 836 49.9
unknown 559 38.7
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 559 38.9
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 296 54.8
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 877 78.8
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1,886 76.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2,732 86.3
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 688 70.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 194 55.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 197 66.7
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 699 71.5
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 288 82.9
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 613 79.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1,020 54.4
Olympiodorus
Prolegomena 534 85.7
In Aristotelis Meteora Commentaria 997 88.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 292 81.9
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 420 71.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 480 61.6
Agathias Scholasticus
Historiae 335 57.5
Epigrammata 56 94.6
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 203 55.9
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 464 64.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1,828 72.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 782 74.9
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 371 70.2
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 433 65.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 220 72.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 220 72.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 433 65.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 784 46.3
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 14 51.1
Zosimus
Historia Nova 95 15.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 217 32.3
Historia Ecclesiastica 345 52.7
Historia Religiosa 183 40.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 875 29.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 882 109.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 429 80.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 151 116.7