35084. εὐαρίθμητος

easy to count
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus740.0

Editions by Text Group (41)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
On the Cavalry Commander 1 1.6
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De sanitate tuenda 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Libanius
Oratio 3 1 5.1
Oratio 49 1 3.3
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 15 1 1.9
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 16 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Plato
Apology* 1 1.2
Symposium* 1 0.5

Passages (1 of 68)

passage   count
12.2 word list | read 1