34221. ἐρείπιος

falling, ruinous
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus710.0

Editions by Text Group (15)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Pausanias
Description of Greece 53 2.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (52 of 68)

remove

Pausanias, Description of Greece

urn:cts:greekLit:tlg0525.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.38.9 word list | read 1
2.15.4 word list | read 1
2.16.6 word list | read 1
2.24.7 word list | read 1
2.25.5 word list | read 1
2.25.8 word list | read 1
2.36.8 word list | read 1
3.22.3 word list | read 1
3.22.13 word list | read 1
3.24.2 word list | read 1
3.24.6 word list | read 1
3.24.7 word list | read 1
4.33.6 word list | read 1
4.33.7 word list | read 1
6.13.8 word list | read 1
6.21.3 word list | read 1
6.21.4 word list | read 1
6.22.5 word list | read 1
7.23.1 word list | read 1
7.23.4 word list | read 1
8.9.6 word list | read 1
8.10.2 word list | read 1
8.12.7 word list | read 1
8.12.9 word list | read 1
8.14.4 word list | read 1
8.15.5 word list | read 1
8.17.6 word list | read 1
8.23.9 word list | read 1
8.24.6 word list | read 1
8.28.7 word list | read 1
8.29.5 word list | read 1
8.31.9 word list | read 1
8.32.2 word list | read 1
8.32.3 word list | read 1
8.33.1 word list | read 1
8.35.5 word list | read 1
8.35.7 word list | read 1
8.35.9 word list | read 1
8.36.8 word list | read 1
8.36.9 word list | read 1
8.44.3 word list | read 1
8.53.11 word list | read 1
9.2.1 word list | read 2
9.4.4 word list | read 1
9.8.1 word list | read 1
9.11.1 word list | read 1
9.12.3 word list | read 1
9.16.7 word list | read 1
9.19.4 word list | read 1
10.33.8 word list | read 1
10.36.6 word list | read 1
10.38.13 word list | read 1