3376. ἄληπτος

not to be laid hold of, hard to catch
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus430.0

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De methodo medendi 1 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
De Filio (Orat. 30) 2 4.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Methodius
Fragmenta In Job (In Catenis) 1 6.2
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Libanius
Declamatio 15 1 1.9
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2