33581. ἐπιφημίζω

to utter words ominous of the event
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus640.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Publicola 1 1.7
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 2 2.7
Plato
Cratylus 1 0.5
Lucian of Samosata
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 10 0.4
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 63)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
53 word list | read 1
104 word list | read 1