33349. ἐπιταγή

imposition
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus860.0

Editions by Text Group (30)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 1 2.1
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 2 29.0
Apollodorus
Library 2 0.7
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
De oratione 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Argumenta 1 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 10 0.9
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 6.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 2.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 10.4
Polybius.
Histories* 8 0.2

Passages (2 of 64)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
2.15 word list | read 1